Prof. Dr. Metin Akgün

Proportion
admin4 sene

Çekerek, Karlıova ve Şimdi Bozüyük…

Kısa bir süre önce gazetelerde yer alan “Bir Silikoz Hastası Daha Öldü” başlıklı haber ile bir kez daha derinden üzüldük (1). Habere göre Karlıova’da silikoz nedeniyle ölen kot kumlama işçisi sayısı bu ölümle 14’e ulaştı. Ne yazık ki sonuncusu da … Devamını Oku

Proportion
admin4 sene

Viral Hepatit C

Tanım: Hepatit C, özellikle karaciğeri etkileyen bir enfeksiyon türüdür. Hastalığa, Hepatit C virüsü sebep olur. Hepatit C, genel olarak herhangi bir belirti göstermez, ancak kronik enfeksiyon, karaciğerde yara oluşmasına neden olur ve uzun yıllar sonra siroza yol açabilir. Bazı durumlarda, sirozlu … Devamını Oku

Proportion
admin4 sene

Viral Hepatit A

Tanım: Hepatit A, Hepatit A virüsünün yol açtığı bir bulaşıcı hastalıktır. Hepatit A bilinen beş hepatit virüsünden birisidir. Bu hastalığın en önemli özelliği akut olmasıdır. Karaciğeri oldukça etkileyen Hepatit A virüsü sinsice ilerler neredeyse hiç belirti vermez. Hepatit A hastalığı bir buçuk ay … Devamını Oku

Proportion
admin4 sene

Bissinozis

Tanım:
Bissinoz, genellikle pamuk tozlarını soluyan işçilerde görülen meslek hastalığıdır.
Pamuk tozlarının yanı sıra keten ya da kenevir gibi öbür doğal liflerin tozlarının da yol açabildiği bissinozda, akciğerlerde küçük toz parçacıklarına karşı oluşan doku tepkisi koyu müküs birikmesine, bu da hava geçişinin azalmasına yol açar.
Daralma; ciğerlerdeki hava keseciklerinin bozulmaları sonucunda soluk darlığına yol açabilir. Hırıltılı ve kesik kesik … Devamını Oku

Proportion
admin4 sene

Mesleki bronşiyal astma

Tanım:
Mesleksel astım, iş yeri havasındaki tozlarla, gazlarla, buhar ve dumanlarla temas sonucu ortaya çıkan, değişken hava yolu daralmasıdır. Daha yakın zamanda yapılan bir tanımında değişken hava yolu daralması kavramına bir de hava yolu aşırı duyarlılığı kavramı eklenmiştir.
Hastalık, iki … Devamını Oku

Proportion
admin4 sene

Thomas cürufu ile olan bronkopulmoner hastalıklar

Belirtiler:
– Akut, subakut veya kronik bronşit,
– Antibiotiklere resistans pnömoni ve bronkopnömoni.

Hastalık tehlikesi olan başlıca işler:
– Thomas cürufunun yapay gübre olarak kullanılması için parçalanması, öğütülmesi, ambalajlanması, taşınması, depolanması, diğer maddelerle karıştırılması, serpilmesi,
– Thomas cürufunun ısı geçirgenliğini … Devamını Oku

Proportion
admin4 sene

Sert metallerin tozları ile olan bronkopulmoner hastalıklar

Tanım: Sert metaller; tungsten karbidleri ve daha az miktarda titanyum, tantal, vanadyum, molibden ve krom karbidlerinin kobalt, demir ve nikelle çok yüksek ısıda karıştırılıp bağlanmasıyla elde edilen metallerdir. Ağır metal tozlarının absorbsiyonu genellikle akciğerler yoluyla olur. Daha az oranda ağızdan … Devamını Oku

Proportion
admin4 sene

Alüminyum ve bileşikleri ile (toz veya duman) bronkopulmoner hastalıklar

Tanım: Gümüşi beyaz, dövülebilir, bükülebilir bir metaldir. Reaktivitesi nedeniyle doğada serbest olarak bulunmaz, alüminyum oksit, hidroksit, florit, klorit, bromit, sülfat, nitrat ve silikatlar halinde bulunur. Yerkürede en çok bulunan metaldir. Alüminyumla ilişkili akciğer parenkim hastalığının patogenezi açık değildir. Maruziyeti olan … Devamını Oku

Proportion
admin4 sene

Sideroz

Tanım:
Pek çok işkolunda demir tozları ya da bunların oksitleri solunum yoluyla vücuda girer. Çok az işkolunda saf demir solunur. Demir en çok silikat tozlarıyla birlikte alınır. Saf ya da safa yakın demir tozuna, özellikle iyi havalandırılmamış ortamlarda uygulanan tel … Devamını Oku

Proportion
admin4 sene

Silikatoz (Asbest dışındaki silikat tozları)

Belirtiler:
– Akut: dispne,
– Akut: akciğer grafisinde diffüz lekeler,
– Kronik: bronşit, dispne,
– Akciğerlerde infiltrasyon, özellikle orta ve alt akciğer alanlarında küçük taneli nodüler görünüm ve ağ şeklinde fibröz veya opak gölgeler, ilerlemiş vakalarda amfizemli büyük alanlar ve … Devamını Oku

Proportion
admin4 sene

Asbestoz

Tanım:
Asbestoz, asbest minerali liflerinin tahriki ile akciğerde oluşan bir çeşit pneumoconiosis’tir. Sinsi ve ağır ilerleyen bir hastalık olan asbestozun kendini göstermesi 10-20 yılı bulmaktadır. İlk olarak tersane işlerinde çalışanlarda tespit edilmiştir.

Belirtiler:
– İrritasyon öksürüğü, dispne, göğüs ağrısı, balgam,… Devamını Oku

Proportion
admin4 sene

Kancalı Kurtlar

Tanım: DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından yeryüzünde 900 milyon kişinin kancalı kurt taşıdığı ve en sık rastlanan 10 enfeksiyondan biri olduğu bildirilmiştir. Bağırsak parazitidirler.

Belirtiler: Genellikle belirti vermezler ama bununla birlikte zaman içerisinde ileri derecede demir eksikliği anemisi (kansızlığı) meydana … Devamını Oku

Proportion
admin4 sene

Salmonellozis

Tanım: Etkeni salmonella türü bakterilerdir. Küçükbaş hayvanlar, kümes hayvanları, yumurta, yumurta tozu, kontamine et ürünleri, süt, süt ürünleri gibi yollarla bulaşır.

Belirtiler:
-Karın bölgesinde şiddetli kramplar,
-Ciddi ishal, ateş, kusma, uzun süreli ve şiddetli ishal.

Hastalığın görüldüğü iş alanları ve Devamını Oku

Proportion
admin4 sene

Bruselloz

Tanım: Tüm dünyada hayvancılık hastalığı olarak bilinir. Etken brucella denen bakteridir. İnsanlara genellikle mesleksel nedenlerle doğrudan bulaşabildiği gibi yiyeceklerle de bulaşabilir. Hayvandan insana geçen bir hastalıktır, esas olarak hayvanların süt, idrar, kan ve diğer vücut akıntılarıyla bulaş oluşur. Yiyeceklerle bulaş … Devamını Oku

Proportion
admin4 sene

Tüberküloz

Tanım: Soluduğumuz hava ile akciğerlere giren Tbc basilinin (mikrobunun) yol açtığı, asıl olarak akciğerlerde yerleşen, fakat kan ve lenf yoluyla tüm vücuda dağılabilen mikrobik, bulaşıcı, süreğen bir hastalıktır. Mesleksel tüberküloz ise bireyin iş esnasında temas sonucu gelişen hastalığı anlatır. Tüberkülozun … Devamını Oku

Proportion
admin4 sene

Şarbon

Tanım: Şarbon deri, akciğer ve gastrointestinal (sindirim sistemi) yolla bulaşır ve bu sistemlerde hastalık yapar. Endüstrileşmiş ülkelerde ise ithal edilmiş hayvan ürünlerinin işlenmesi esnasında inhalasyon (solunum) yoluyla daha çok akciğer şarbonu olur. Akciğer şarbonu antraks sporlarını içeren toz parçacıklarının inhalasyonu … Devamını Oku

Proportion
admin4 sene

Tetanos

Tanım: Yaralara bulaşan “klostridium tetani” adlı bakterinin hazırladığı zehirin yaradan vücuda girmesiyle ortaya çıkan ve genellikle öldürücü bir enfeksiyondur. Ciltteki bir yarıktan bakterinin vücuda girmesiyle enfeksiyon oluşur. Belirtiler enfeksiyonun oluşmasının ardından 3 gün ile 3 hafta arasında ortaya çıkar. Çoğu … Devamını Oku

Proportion
admin4 sene

Viral Hepatit B

Tanım: Hepatit B hafif bir hastalıktan ömür boyu süren, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen, farklı sonuçları olabilen bir karaciğer hastalığıdır. Hepatit B, Hepatit B Virüsü (HBV) ile meydana gelir. Hepatit B akut veya kronik olabilir. Kişi HBV ile enfekte … Devamını Oku

Proportion
admin4 sene

Maden İşçileri Nistagmusu

Tanım: Yeraltı maden ocaklarında aydınlatmanın kötü olduğu yerlerde çalışanlar etkilenmektedir. Yeraltında 25 ile 30 yıl boyunca çalışmış genellikle orta yaşlı veya ileri yaşlardaki kömür madencilerinde görülen meslek hastalığıdır.

Belirtiler:
• Görme alanında hareketli nesneler,
• Baş ağrısı,
• Dengesizlik,… Devamını Oku

Proportion
admin4 sene

Titreşim Sonucu Kemik-Eklem Ağrıları

a) Fazla zorlanma sonucu vertebra prosessusları yırtılması
Tanım: Boyun alt ve göğüs üst bölgelerindeki vertabral (omur) presuslarında yırtılmalar ve hareket zorluğu

Hastalık tehlikesi olan başlıca işler:
• Kürekle çalışma,
• Ağır yük taşıma.

b) Sürekli lokal baskı sonucu artiküler bursaların Devamını Oku

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.