Slider

melanom - Açık havada çalışan işçilerde görülen melanom dışı cilt kanseri salgınını sona erdirmek için küresel eylem çağrısı

Açık havada çalışan işçilerde görülen melanom dışı cilt kanseri salgınını sona erdirmek için küresel eylem çağrısı

Melanom Dışı Cilt kanseri salgını ile ilgili sistematik bir yaklaşımın uygulanmasını isteyen kuruluşları keşfedin.

26 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen Çok-Paydaşlı Mesleki Cilt Kanseri Zirvesi’ne evsahipliği yapan yedi kuruluş; hasta hakları savunucuları, işçi sendikaları, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, sosyal güvenlik temsilcileri, dermatologlar ve onkologlarla işbirliği yaparak Melanom Dışı Cilt Kanseri Salgını’na ilişkin sistematik bir yaklaşımın uygulanması için çağrıda bulunuyor.

En sık görülen kanser

Melanom dışı cilt kanseri (Non-melanoma skin cancer – NMSC) dünya çapında en sık teşhis edilen kanser türüdür. Aynı zamanda, Avrupa’daki en yaygın meslek hastalıklarından biridir ve görülme sıklığı giderek artmaktadır. Örneğin, Almanya’da, en sık görülen üçüncü meslek hastalığıdır. Çoğu ülkede, aynı zamanda en yaygın mesleki kanserdir. Buna rağmen, hastalığı önleme çabaları, sağlık taramaları ve bakıma erişimin iyileştirilmesi ihmal edilmekte ve mağdurlar gözden kaçmaktadır.

Raporlama eksikliği ve hastalığa ilişkin doğru verilerin olmaması, söz konusu krizin gölgede kalmasına yol açmıştır. İnşaat ve tarım endüstrilerinde, rekreasyon ve kamu hizmetlerinde açık havada çalışan işçiler, çalışma saatlerinin %75’inden daha fazla süreler boyunca solar UV radyasyonuna (UVR) maruz kalabilmektedir. UVR, Dünya Sağlık Örgütü tarafından grup 1 kanserojen olarak sınıflandırılmıştır. Çoğu açık hava mesleğinde, Dünya Sağlık Örgütü’nün eşik seviyeleri beş katıyla aşılmaktadır. Beş ya da daha fazla sene boyunca açık havada çalışma sonucunda, cilt kanserine yakalanma riskinin önemli oranda arttığı – %100’den fazla olmak üzere – tahmin edilmektedir. Erken aşamada tespit edilip önlenmezse, NMSC bol miktarda yeni oluşan lezyonlar da içererek ömür boyu süren kronikliğe yol açar.

NMSC’nin ekonomik maliyetleri artmaya devam ederken, hükümetleri ve sağlık sistemini büyük ekonomik baskılara maruz bırakıyor ve dünya çapındaki milyonlarca işçinin geçimini etkiliyor.

Bu endişe verici gerçeğe rağmen, açık havada çalışan işçiler, bu meslek hastalığını küresel çapta önlemek için yeterli tedbirler, teşhis ve efektif tedaviler sağlayacak olan yasal korumadan yoksundur. Bu nedenle, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü hâlihazırda, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030 çerçevesinde, mesleki cilt kanserinin küresel “hastalık yükünü” (disease burden) değerlendirmektedir.

Küresel Eylem Çağrısı

Etkinlikte ana hatlarıyla belirtildiği şekliyle, vurgulanan başlıca eylem çağrıları aşağıdadır:

Politikacılar, açık havada çalışan işçileri daha etkili bir şekilde korumak için yasal çerçeveyi geliştirmeli, düzenli sağlık taramalarına ve daha erken, daha iyi tedaviye erişebilirliği sağlamalıdır. Avrupa Birliği’nin bir sonraki yasama döneminde, NMSC resmen meslek hastalığı olarak tanınmalıdır.

Doktorlar, diğer sağlık çalışanları ve politikacılar, Avrupa Birliği genelinde standartlaştırılmış NMSC kayıt sistemi oluşturmak için işbirliği yapmalıdır.

İşverenler, işyerindeki UVR maruziyet seviyelerini ölçmek için ölçüm araçlarından yararlanmalıdır. Aynı zamanda, güneşten korunma davranışı geliştirmek için uygun maliyetli teknikler uygulamalı ve açık havada çalışan işçiler için düzenli cilt kanseri taramaları temin etmeliler.

Doktorlar ve diğer sağlık çalışanları, mesleki NMSC’yi (aktinik keratoz dâhil olmak üzere) raporlamak konusunda gelişme kaydetmeliler.

Hasta hakları savunucuları, doktorlar ve diğer sağlık çalışanları, ayrıca işverenler, cilt kanserini önlemek ve işyerindeki güneşten korunma uygulamalarını teşvik etmek; emekliliğe ayrılmış işçilerin devam eden NMSC hastalığı konusunda karşılanmayan ihtiyaçlarını ele almak için işbirliği yapmalıdır.

https://www.healtheuropa.eu/non-melanoma-skin-cancer/91445/

2414 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.