Slider

garment workers 1 - Gece mesaisi yapmak meme kanserine sebep olabilir mi?*

Gece mesaisi yapmak meme kanserine sebep olabilir mi?*

Güney Kore’deki araştırmacılar yakın zamanda geceleri çalışmak ve meme kanseri arasındaki ilişkiyi araştırmak daha önce yapılmış çalışmaları gözden geçirdi.

Günlük ritmi bozan vardiyalı çalışma sistemi, ilk defa 2007’de Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından “insanlar için kanserojen olabilir” olarak sınıflandırıldı. O zamandan beri, özellikle gece işlerinin yaygınlığı ve artan meme kanseri vakaları göz önünde bulundurulduğunda, mesleğe bağlı meme kanseriyle ilgili endişeler giderek artıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü, 2,5 milyondan fazla insanın gece vardiyasında çalıştığını bildirdi.

Güney Kore’deki araştırmacılar bu ilişkiyi daha da araştırdı ve sonuçlarını Mesleki ve Çevre Tıbbı Almanağı’nda yayınladılar. Çalışmalarında, gece vardiyası ile meme kanseri arasındaki ilişkiyi araştıran bilimsel çalışmaları gözden geçirerek elde ettikleri bulguları açıkladılar.

Gece vardiyası ile meme kanseri arasında bir bağlantı olabilir

İnceledikleri yedi tespit analizinin dördü, gece çalışan kadınlar arasında meme kanseri riskinde artış olduğunu gösterdi ve 14 vaka kontrol çalışmasının altısı, gece vardiyasında yoğun çalışan gruplar arasında kanser riskinde önemli bir artış olduğunu gösterdi. Son olarak 2005’ten itibaren yapılan bir toplu analizde gece vardiyasında çalışanlarda yine meme kanseri riski artmış ve 2013’te yayınlanan dört toplu analiz çalışmasında da aynı risk artışı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, 20 yıldan az gece vardiyasında çalışmış kişiler arasında açık bir doz-yanıt ilişkisi bulunmadığı belirtilmelidir.

İşe bağlı meme kanseri ardındaki biyolojik neden, hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar ve deneysel verilerden elde edilen kanıtlarla desteklenmektedir. Deneysel çalışmalar melatoninin kanser hücrelerine güçlü bir günlük anti-kanser sinyali ürettiğini ve normal hücreleri koruduğunu göstermektedir. Doğal karanlığın olduğu gecelerde yüksek seviyelerde melatonin üretilir, ancak gece vardiyalı çalışanlar arasında daha düşük melatonin üretimi bildirilmiştir. Ayrıca, hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, sürekli ışık maruziyetine yanıt olarak tümör büyümesinde daha hızlı bir oran olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak, gece çalışanların geceleri ışığa maruz kalmasından kaynaklanan azaltılmış melatonin üretiminin, gece vardiyası çalışmasını meme kanseri riskine bağlayan biyolojik mekanizma olduğuna inanılıyor.

Gece vardiyasının farklı tanımları

Gece vardiyası ve meme kanseri arasındaki ilişkiyi incelerken “gece vardiyası” tanımının ülkeden ülkeye değiştiği de göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, Kore’de gece vardiyası, 22:00 – 06:00 arası çalışma olarak tanımlanırken, İngiltere ve Fransa’da 00:00 – 05:00, Belçika’da 20:00 – 06:00 arası çalışma olarak tanımlanmaktadır. İncelenen çalışmalarda gece vardiyasının risklerinin değerlendirilmesindeki farklılıklar, sonuçları etkileyen başka bir unsurdur. Bu nedenle iki unsurun da göz önünde bulundurulduğu daha tutarlı çalışmalar gerekli olacaktır.

Genel olarak, gece vardiyası ve meme kanseri riski arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmaktadır ve gece vardiyasına sık sık maruz kalan meme kanseri hastaları için bu, bir meslek hastalığı olarak tanınmalıdır. Dahası, Danimarka dışında, mesleki meme kanseri olanlar için tazmin sistemi geliştiren ülke bulmak zor. Gece vardiyasında çalışanlarda meme kanseri gelişme riskini azaltmak için, gece vardiyalı çalışma sıklığı, çalışma takvimi, toplam çalışma saatleri ve gece vardiyasına maruz kalma süreleri gibi mesleki faktörlere ilişkin düzenlemeler dikkate alınmalıdır.

Editörün notu

Türkiye’de gece mesaisi 7,5 saatle sınırlıdır fakat 2015 yılında “sektörün ihtiyaçları” öne sürülerek İş Kanunu’nda yapılan değişiklikle “Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir” ifadesi yasal hale getirildi. Bu değişiklik sonucunda bahsi geçen sektör çalışanları 12 saate kadar gece mesaisine kalıyorlar.

2017’de Evrensel’de yayınlanan habere göre “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, “Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliğin” 5’inci maddesinde yasa gereği yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 5. maddesi “Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir” şeklinde değiştirildi”

*Medical News Bulletin’de yayınlanan bu makale Maggie Leung tarafından yazılmıştır. Makalenin orijinaline ulaşmak için lütfen tıklayın

4373 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.