Slider

gürültülü is - Gürültülü iş yeri, yüksek tansiyona ve yüksek kolesterole sebep olabilir

Gürültülü iş yeri, yüksek tansiyona ve yüksek kolesterole sebep olabilir

Lisa Rapapot’un Reuters’te yayınlanan makalesi, gürültülü iş yerleri ile bazı hastalıklar arasında ilişkiler olduğunu ortaya koyuyor.

ABD’de yapılan bir çalışma, iş yerinde çok fazla gürültüye maruz kalan işçilerin yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Gürültülü işlerin uzun zamandır işitme güçlüğü ile ilişkili olduğu bilinse de, mevcut çalışma, daha gürültülü çalışma koşullarının kalp hastalığı için de risk faktörlerine katkıda bulunabileceğine dair yeni kanıtlar sunmaktadır.

Cincinnati, Ohio’daki Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü’nün çalışma sorumlusu Elizabeth Masterson, “Çalıştığımız işçilerin önemli bir yüzdesinde işitme güçlüğü, yüksek tansiyon ve iş yerinde gürültüye bağlanabilecek yüksek kolesterol var” dedi.

Masterson “İş yerinde gürültü daha güvenli seviyelere indirilebilirse, gürültüye maruz kalan işçiler arasından 5 milyondan fazla kişide işitme kaybı önlenebilir. Bu çalışma aynı zamanda mesleki gürültüye maruziyetle yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol arasındaki ilişkiyi ve gürültünün azaltıldığı takdirde bu durumun önlenebileceği olasılığını da ortaya koymaktadır” dedi.

Gürültünün, stres yaratarak kalp krizi riskini arttırdığı düşünülüyor. Çalışma ekibinin konu hakkındaki notları Amerikan Endüstriyel Tıp Dergisi’nde yer almaktadır. Buna göre artan kalp krizi riski, kortizol gibi stres hormonlarının salgılanmasının yanı sıra kan damarlarındaki ve kalp hızındaki değişimleri tetiklemektedir.

Araştırmacılar, 2014 yılında istihdam edilen 22,906 yetişkin edinilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan ulusal temsili anket verilerini inceledi.

Bu incelemeye göre, dört çalışandan biri geçmişte bir noktada mesleki gürültüye maruz kaldığını ve yüzde 14’ü, bir önceki yıl gürültülü bir yerde çalıştığını bildirdi

En çok gürültüye maruz kalan sektörler arasında madencilik, inşaat ve imalat var.
Genel olarak katılımcıların yüzde 12’sinde işitme güçlüğü vardı, yüzde 24’ü yüksek tansiyon, yüzde 28’i yüksek kolesterol ve yüzde 4’ü kalp krizi ya da felç gibi önemli bir kardiyovasküler problem yaşamıştır.
Araştırmacılar, katılımcıların diğer risk faktörlerini de açıkladıktan sonra, işitme güçlüğü vakalarının yüzde 58’ini, yüksek tansiyon örneklerinin yüzde 14’ünü ve yüksek kolesterol vakalarının yüzde 9’unu mesleki gürültüye maruz kalmaya bağladılar.

Bununla birlikte, gürültülü çalışma koşullarıyla kalp hastalığı, kalp krizi ya da felç arasında net bir bağlantı bulunamadı. Masterson, koşulların mesleki gürültüyle ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceğini belirlemek için henüz bu alanda yeterince tıbbi çalışma yapılmadığı söyledi.

İşitme güçlüğünün kalp krizi, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterolle ilişkili olduğunu söyleyen Masterson; hem mesleki gürültü maruziyetinin hem de işitme kaybının bu iç kalp problemi riskini bağımsız olarak etkileyebileceği ihtimalini de ekledi.

Çalışma, mesleki gürültüye maruz kalmanın, yüksek tansiyon veya yüksek kolesterol gibi kalp hastalıkları için doğrudan risk faktörü olup olmayacağını veya kalp krizi ve felçlere yol açıp açmadığını kanıtlamak amacıyla tasarlanmış kontrollü bir deney değildi.

Çalışma ekibinin notlarına göre çalışmanın diğer bir dezavantajı; araştırmacıların, gürültü maruziyetinin yoğunluğu veya süresi gakkında veriye sahip olmaması.

North Carolina’da, Duke Üniversitesi’nde çalışan bir sağlık araştırmacısı ve profesör olan John Dement, “Çalışmanın bizzat kendisi, gürültü maruziyetiyle koroner kalp hastalığı sonuçları arasında neden ve sonuç ilişkisi kurmuyor” dedi.

Örneğin, gürültüye maruz kalmanın yüksek tansiyona yol açıp açmayacağı veya yüksek tansiyonun mesleki gürültü maruziyeti olan veya olmayan işitme kayıpları için bir risk faktörü olup olmadığı belirsizdir.
Dement, “Hastalar için, gürültü maruziyetlerini önlemek ve kardiyovasküler hastalık risk faktörlerini yönetmek konusunda bildiğimizin ötesinde, hastalara yönelik çıkarımlar hakkında daha fazla sonuç çıkarmak için erken olduğunu düşünüyorum” dedi.

Yine de, çalışanlar mümkünse daha sessiz ekipman kullanarak gürültü maruziyetini azaltmak, makineyi iyi muhafaza etmek/yağlamak ve gürültü kaynaklarıyla çalışma alanları arasına yalıtımlı engeller dikmek için adımlar atabilirler. İşçiler ayrıca gürültülü alanlarda işitme koruması da kullanabilir ve herhangi bir müziği güvenli bir ses seviyesinde tutabilirler.

Rutin işitme testleri de önemlidir.

Masterson, “İşitme kaybı kalıcı bir durumdur” diyor. “Bununla birlikte, hafif işitme bozukluğu olan işçiler; dudak okumayı, işitme cihazı takmayı ve işitme cihazlarını optimize etmek için diğer tazminat stratejilerini benimsemeyi içeren klinik rehabilitasyonlardan yararlanabilirler”

2328 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.