Slider

hindistanDenim - Hindistan güvenli ve sağlıklı bir işyeri oluşturma fırsatını kaçırmamalı!

Hindistan güvenli ve sağlıklı bir işyeri oluşturma fırsatını kaçırmamalı!

Güvenli ve sağlıklı bir işyerinin üretken ve dinamik bir işyeri olduğu, ayrıca sürdürülebilir işletmelere yol açtığı iyice anlaşılmıştır.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) duyurduğu son tahminlere göre, her sene 2,78 milyon işçi iş kazaları ve işle ilişkili hastalıklar yüzünden ölmekte. 313 milyon işçi ise, ölümcül olmayan iş kazaları ve meslek hastalıklarına maruz kalmakta. Bu durum, günde 7.500 kişinin güvensiz ve sağlıksız çalışma şartları yüzünden öldüğü anlamına gelmektedir.

Hindistan’daki mevcut devlet istatistikleri, imalat ve maden sektörlerindeki mesleki yaralanmalarda azalma eğilimi olduğunu göstermekte. Bununla birlikte, istatistikleri yorumlarken dikkatli olmak gerekir, çünkü kayıtdışı fabrikalar ve madenler dâhil edilmemiştir. 2011-16 yılları boyunca Hindistan devletine bildirilen meslek hastalığı vaka sayısı sadece 562’dir. Buna karşın, 2016’da Hindistan Ulusal Tıp Dergisi’nde yayınlanan bilimsel bir makale, silikozis ve bisinozis gibi meslek hastalıklarının yaygınlığına işaret etmektedir.

En köklü veri toplama sitemlerine sahip ülkelerde bile eksik bildirim  – özellikle ölümcül olmayan iş kazaları ve işle ilişkili hastalıkların eksik bildirimi – olağandır. Hindistan’ın, efektif müdahalelerde bulunmak için durumu daha iyi anlamak adına verimli bir İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) veri toplama sistemi kurması çok önemlidir.

Çoğu kez, iş dünyasında en korunmasız olanların ihtiyaçları gözümüzden kaçıyor. Mikro ve küçük ölçekli teşebbüslerde, kayıtdışı ekonomide ve kırsal ve tarım sektörlerinde çalışan işçilerin sağlığı ve güvenliğini ele almalıyız. Bu işçilerin çoğu kadındır. Çabalarımızı, bu korunmasız işçi gruplarına ulaşmak için sağlamlaştırmalıyız.

Haydi, güvenli, sağlıklı ve üretken işyerleri oluşturalım.

Hindistan, işçilere yeterli koruma sağlamak için ulusal İSG politikalarının alt yapısını güçlendirmektedir. Hükümet, işveren ve işçi temsilcileri ile görüşerek, 2009 yılında “Ulusal İSG Politikası”nı hayata geçirdi. Hindistan ilk ulusal İSG profilini tamamlama sürecindedir.

Bütün işçiler için iş sağlığı ve güvenliği ilkesini desteklemek adına ulusal bir eylem planı gereklidir. Uygulamanın etkili olması için, iş teftiş sistemleri güçlendirilmelidir. İSG yetkilileri arasında güçlü işbirliği ve bilgi paylaşımı teşvik edilmelidir. Küçük işletmeler ve kayıtdışı sektör için İSG eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri geliştirmelidir. Tıp doktorlarının ve sağlık hizmetleri uzmanlarının meslek hastalıkları teşhisi konusunda eğitilmeleri, erken tanı, tedavi ve tazminat işlemleri için gereklidir.

İşle ilişkili kazaları ve hastalıkları önleme ve tehlikeli çalışma ortamlarını iyileştirme konusunda kamuoyu farkındalığı artmalıdır. Hindistan, işçiler ve işverenler için daha güçlü ulusal kampanyalar ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirebilir. Kitle iletişim araçları ve gazeteciler aracılığıyla, çeşitli sektörlerdeki çalışanların güvenlik ve sağlık sorunları vurgulanabilir ve kaza ve hastalıkların nasıl azaltılacağına ilişkin bilgiler yayılabilir.

İşyerinde ise yapılacak ilk iş, İSG komiteleri kurmak ve tehlikeleri tespit etmek, ayrıca iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek için işçilerin katılımını sağlamaktır. İSG risklerini fark etmek ve çözüm üretmek konusunda işçiler ön saflarda yer almaktadır.  Güvenli ve sağlıklı bir işyerinin üretken ve dinamik bir işyeri olduğu, ayrıca sürdürülebilir işletmelere yol açtığı iyice anlaşılmıştır.

Uluslararası Çalışma Örgütü Küresel Komisyonu’nun İşin Geleceği (Future of Work) adlı raporu, güvenlik ve sağlığın işyerinde temel bir ilke ve hak olarak tanınması çağrısında bulunuyor. İş dünyası köklü değişimlerden geçiyor. Devlet yöneticileri, işverenler ve işçilerin, ayrıca diğer paydaşların, gelecekte herkes için güvenli ve sağlıklı bir işyeri oluşturma fırsatını yakalamaları önemlidir. İşyerinde güvenlik ve sağlığı iyileştirmek için her gün gösterilen çabalar, Hindistan’ın sağlıklı sosyo-ekonomik gelişimine doğrudan katkıda bulunabilir.

Hindistan’ın karşılaştırmalı üstünlüğü ve demografik kazancı, geniş bir genç nüfusa sahip olmasıdır. Haydi, bu gençliği söz konusu çabalarımıza dâhil edelim. Özellikle gençler İSG risklerine karşı korunmasızdır ve İSG’ye ilişkin çözümler bulmak için aktif rol almalıdırlar.

Dagmar Walter, New Delhi’deki ILO Hindistan Ofisi ve Güney Asya ‘İnsana Yakışır İş’ Ekibi’nin direktörüdür

 

https://www.hindustantimes.com/analysis/india-must-seize-the-opportunity-to-create-safe-and-healthy-workplace/story-6MNrICCxTNcc4N3azhWZaO.html

1988 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.