Slider

ağır işler - İşyerinde Ağır Düzeyde Çalışma Erken Ölüme Sebep Oluyor*

İşyerinde Ağır Düzeyde Çalışma Erken Ölüme Sebep Oluyor*

İngiliz Spor Sağlığı Dergisi’nde yayınlanan bir çalışma, fiziksel açıdan ağır işlere sahip erkeklerin, daha inaktif işlere sahip erkeklerle kıyaslandığında ölüm oranlarının önemli ölçüde daha yüksek olduğu göstermekte. Fiziksel aktivite, bulaşıcı olmayan hastalıkları önemli ölçüde engellerken, dünyada sağlık sorunlarının yaklaşık %7’sinin sebebin fiziksel hareketsizlik olduğu tahmin edilmekte.

Uluslararası araştırmalar sonucu elde edilen rehberler, insanları her gün en az 30 dakika boyunca orta yoğunlukta fiziksel faaliyete teşvik etmekte. Ancak bu rehberler mesleki faaliyet, boş zaman faaliyeti ve ulaşımla ilgili faaliyetler arasında ayrım yapmamaktadır.

Son zamanlardaki araştırmalar fiziksel aktivite paradoksuna işaret ediyor. Yani boş zamanlarda yapılan fiziksel aktivite faydalı sağlık sonuçlarına sahip, ancak yüksek düzeyde mesleki fiziksel aktivitenin kişiler için zararlı sağlık sonuçları oluyor.

Amsterdam’daki VU Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Dr. Pieter Coenen önderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi, mesleki fiziksel aktivite ile tüm nedenlere bağlı ölümlerin arasındaki ilişkiyi sistematik olarak inceleme kararı aldı. Mesleki fiziksel aktivite ile tüm nedenlere bağlı ölümlerin bağlantısını değerlendiren mevcut 17 araştırmayı ve 193.696 katılımcının verisini incelediler. Çalışmalar 1960’dan 2010’a kadar olan dönemi kapsadı.

Yapılan analiz, yüksek düzeyde mesleki fiziksel aktivite içindeki erkeklerin, düşük düzeyde mesleki fiziksel aktiviteye katılan erkeklere kıyasla erken ölüm riskinin %18 daha fazla olduğunu gösterdi. Sonuç, boş zaman aktivite düzeyleri dikkate alındığında da böyle idi.

Kadınlar arasında ise böyle bir ilişki görülmedi. Hatta kadınlarda durumun bunun tersi olduğu görüldü.

Araştırmacılar bu sistematik çalışmayı, fiziksel aktivite paradoksu ile tutarlı kanıtlar olarak yorumladılar: “Bu çalışmanın sonuçları, diğer bazı faktörler için ayarlama yaparken bile, erkeklerdeki yüksek düzeydeki mesleki fiziksel aktivite ile ilişkili zararlı sağlık sonuçlarına işaret etmektedir.”

“Bu kanıt, fiziksel aktivite yönergelerinin mesleki aktivite ve boş zaman fiziksel aktivitesi arasında ayrım yapılması gerektiğini göstermekte.”

 

Editörün notu

Fazla insan gücü gerektiren ve tehlike derecesi yüksek olan işler İş Kanunu’nda “Ağır ve Tehlikeli İşkolları” olarak tanımlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 7 Mart 2010’da yönetmelikte yaptığı düzenleme ve değişikliklerden sonra tekrar belirlenen ağır işkollarından bazıları şunlardır; petrol, su, maden, doğal gaz arama ve sondaj işleri, metalürji sanayi, taş ve toprak sanayi, metal ve metalden mamul eşya sanayi, ağaç ve bunlardan mamul eşya sanayi, yapı, kimya sanayi, iplik, dokuma ve giyim sanayi, kağıt ve selüloz sanayi, tütün sanayi ile ilgili işleri nakliye benzeri işler, tarım ve hayvancılık işleri, ardiye ve antrepoculuk, haberleşme ile ilgili ağır ve tehlikeli işler.

Yönetmelikte belirtilen şekilde eğitimden geçirilmeyen işçiler bu tip işlerde çalıştırılamazlar. Yönetmelik değişikliğinden sonra Türkiye’de ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyeri sayısı 550 binden 360 bine, 5 milyon 112 bin olan işçi sayısı ise 3 milyon 127 bine düşürüldü. Bu işçilerin 263 bini kadındır. (Kaynak: Uluslararası İşçi Dayanışma Derneği)

 

Haberin orijinaline ulaşmak için lütfen tıklayın

2945 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.