Slider

itfaiye kanser1 - İtfaiye çalışanları mesleki kanser riski altında

İtfaiye çalışanları mesleki kanser riski altında

Mesleki kanser itfaiyeciler için çok önemli bir konu ve ABD, Avrupa ve Kanada’daki birçok itfaiye departmanı için hastalığın nasıl ele alınacağını bulmak bir önceliğe sahip. Bu konuyla ilgili yanıtlanması gereken çok soru var. Hatta bu sorulara cevap bulabilmek amacıyla geçen ay Phoenix’de İtfaiye Kurumları Mesleki Kanser Sempozyumu düzenlendi.

Kanada, ABD ve Avrupa’daki 500’den fazla katılımcıyı bu sempozyumda buluşturan mesleki kanser nedir? İtfaiye çalışanlarını nasıl etkiliyor?

2010 yılında, ABD’deki Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (NIOSH) üç büyük Amerikan şehrindeki (San Francisco, Chicago ve Philadelphia) itfaiye servislerinde, 1950-2009 yılları arasında en azından bir gün istihdam edilmiş yaklaşık 30 bin itfaiyeciyi kapsayan büyük bir çalışmaya girişmişti.

Çalışmayla ilgili tanıtım ve bilgilendirme metni NIOSH tarafından Kasım 2013’te kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu tanıtım ve bilgilendirme metninden bazı detayları sizinle paylaşıyoruz.

“İtfaiyeciler görevleri sırasında pek çok tehlikeyle yüz yüzedirler. Bir yangın ortamının tehlikeli çevresinden kaynaklı ciddi riskler ve ölümcül yaralanmalar iyi bilinmektedir. Fakat, yangın, kansere yol açtığından şüphelenilen toksik bulaştırıcıları da üretir. İtfaiyecilerin işle alakalı maruziyetlerin sonuçlarıyla ilgili yaşadıkları uzun dönemli etkiler daha az bilinir. İtfaiyecilerin kanser olma ihtimalinin daha yüksek olup olmadığı bir araştırma konusudur.

2010’da, Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (NIOSH) itfaiyeciler ile kanser hastalığı arasındaki potansiyel bağlantıyı daha iyi anlamak için büyük ölçekli ve yıllar süren bir çalışmaya koyuldu. İlk bulgular yakınlarda Occupational and Environmental Medicine’da yayınlandı. Biz belli kanser tiplerine yakalanma oranlarının, üç büyük Amerikan şehrindeki toplam itfaiyeci nüfusunda, genel ABD nüfusuna oranla daha yüksek olduğunu bulduk. Bulgularımız itfaiyecilerin sindirim, ağız, solunum ve üriner (idrar) sistem kanserleri söz konusu olduğunda, genel nüfustan daha yüksek risk altında olabileceğini düşündürmektedir.

Özet olarak, bu bulgular itfaiyecilerde kanser riskinin arttığı kanıtını güçlendirmektedir.”

“Dikkat çekici çalışma bulguları arasında:

  • İtfaiyecilerde beklenenden daha fazla kanser ölümü ve kanser vakası vardı.
    Kanserdeki bu artış öncelikle sindirim, ağız, solunum ve üriner kanserler nedeniyleydi.
  • Yaklaşık olarak beklenenden iki kat fazla malign mezotelyoma (akciğer zarı kanseri) vakası vardı. İtfaiyecilerde asbest maruziyeti sıkça görülür ve bu maruziyet hastalığın başlıca nedenidir.
  • Bazı kanserler genç itfaiyecilerde beklenenden daha yüksek bir oranda ortaya çıktı. Örneğin, 65 yaşından daha küçük itfaiyeciler beklenenden daha fazla mesane ve prostat kanserine sahipti.
  • Gözlenen bir kaç mesane kanseri olmasına rağmen, mesane kanseri sebepli ölüm oranı ve bu kanserin görülme oranının kadın itfaiyeciler arasında arttığı gözlendi.
  • İtfaiyeciler arasında, tüm nedenlerden (mesleki kanser, diğer meslek hastalıkları, iş kazaları gibi) kaynaklı ölümlerin sayısı genel nüfusa dayalı beklenen ölüm sayısından farklı değildi.

“Bulgular itfaiyecilerin genel nüfusa oranla sindirim, ağız, solunum ve üriner sistem kanser riskinin daha yüksek olduğunu ileri sürmektedir.”

Bu çalışma itfaiye çalışanlarının yüksek kanser riski altında olduğuna dair iddiaları kesinleştirmese de güçlendiriyor.

Eğer itfaiye çalışanı veya itfaiyeciyseniz ve sağlığınız hakkında endişeliyseniz, bir sonraki ziyaretinizde bu kaygınızı doktorunuzla paylaşın. Doktorunuzun teşhiste bulunurken geçmişte veya günümüzde çalıştığınız iş hakkında bilgi sahibi olması önemlidir.

Çalışmanın tanıtım ve bilgilendirme metninde itfaiyecilere tavsiyesi ise şu “Tüm itfaiyeciler kanser tarama testleri hakkında hekimlerine danışmalıdır.”

itfaiye kanser - İtfaiye çalışanları mesleki kanser riski altında

Kaynaklar

Mortality and cancer incidence in a pooled cohort of US firefighters from San Francisco, Chicago and Philadelphia (1950− 2009)

Frequently Asked Questions: NIOSH Fire Fighter Cancer Study, Kasım 2013

FireFighterNation, Occupational Cancer and the Fire Service, 11 Kasım 2017

2235 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.