Slider

6 ocak paneli - Kocaeli’nde bir meslek hastalıkları hastanesi olacak mı?

Kocaeli’nde bir meslek hastalıkları hastanesi olacak mı?

5 kasım 2015 seçimlerinde iktidar partisi tarafından  Kocaeli’nde bir meslek hastalıkları hastanesi kurulması’ vaadi Kocaeli ISİG Meclisi’nin gündeminde. Bu amaçla Kocaeli İSİG Meclisi Olarak 6 Ocak 2018 tarihinde  Saat:14.00’te Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nde(KYÖD), “Çalışırken Sağlığından Olmak: Meslek Hastalıkları Gerçeği ve Kocaeli” başlığıyla bir panel yapılmasına karar verilmiştir. Başta Kocaeli İSİG Meclisi bileşenleri olmak üzere her kesimden çalışanların ve meslek hastalığına yakalanmış mağdurların da olduğu  geniş katılımlı  ve Kocaeli yerelinde ses getirmesi düşünülen bir panel hedefleniyor. Panelde meslek hastalıklarının tıbbi ve hukuki boyutu, meslek hastalığı tanı sürecinde karşılaşılan sorunlar, sendikaların meslek hastalığına yaklaşımı ve işçilerin yaşadıkları sorunların ele alınması öngörülüyor. Yöneticiliğini Kocaeli Ü.TF. Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan’ın üstleneceği panele; Prof. Dr. İbrahim Akkurt (İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı/Göğüs Hastalıkları Uzmanı), Uzm. Dr. Özkan Kaan Karadağ (İş ve Meslek Hastalıkları  Uzmanı/İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi), Av. Dr. Murat Özveri (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri – Doktor/Çalışma ve Toplum Dergisi Genel Yayın Yönetmeni), Süleyman Akyüz (Petrol İş Gebze Şube Başkanı/Sendikalar Birliği Dönem Sözcüsü) panelist olarak katılacaklar.

Kocaeli İSİG Meclisi çalışmaları ve tarihçesi hakkında bilgi veren Kocaeli İSİG Meclisi Yönetim Koordinasyonu üyesi Dr. Aykut Çelik şunları söyledi;

Ülkemizde her yıl binlerce işçinin iş kazalarında (iş cinayetlerinde) hayatını kaybetmesine karşı; işçi sağlığı ve güvenliğini denetlemek, iş cinayetlerini önlemek ve rapor etmek amacıyla Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Girişimi oluşturulması için yapılan çağrıya çalışanlar, sendika temsilcileri, alanla ilgili meslek odası aktivistleri, akademisyenler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve avukatlardan oluşan ellinin  üzerinde kişinin katılımı ile 5 Kasım 2016 tarihinde İzmit’te bir forum gerçekleştirildi. Bu forumda aşağıdaki konular görüşülerek, meclisin öncelikli olarak bu konularda yoğunlaşması gerektiği konusunda ortaklaşılmıştır.

  • Kocaeli İSİG Meclis Girişiminin, öncelikle işçileri ve işçi örgütlerinin geniş katılımını sağlayacak çalışmayı esas alması ve bu kapsamda daha fazla emek örgütü ile iletişim kurulması,
  • Kocaeli’nde bir ‘meslek hastalıkları hastanesi’ kurulmasının kent gündemine taşınması,
  • İşçilerin işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında başvurabileceği, danışabileceği ve görüş alacağı bir mekanizmanın nasıl oluşturulabileceğinin olgunlaştırılması,
  • Kocaeli İSİG Meclisinin, meslek hastalıkları konusunda işkolu ve işyeri bazında inceleme yapabilme olanaklarının ortaya çıkarılması,
  • Makine ve donanımlarının güvenli üretilmesi konusunda üreticilere basınç oluşturacak kamuoyu çalışmalarının yapılması,
  • Kocaeli genelinde yaşanan iş cinayetleri ve meslek hastalıklarının raporlaştırılarak yerel ve ulusal kamuoyu ile paylaşılması.

Forumun ardından Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclis Girişiminin ilk koordinasyon kurulu oluşturuldu. Koordinasyon kuruluna Kocaeli Tabip Odası, Makina Mühendisleri Odası ve Selüloz İş’ten temsilcilerin yanı sıra iş güvenliği uzmanları, akademisyenler ve  avukatlardan oluşan bir ekiple gönüllülük temelinde katılım sağlandı. Koordinasyon kurulu ilerleyen aylarda meclise girişimine katılım ve destek sağlanması amacıyla  Yol-İş, Birleşik Metal-İş, Genel-İş gibi işçi  sendikalarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Aynı zamanda bireysel ve kurumsal davetler ile KESK’e bağlı memur sendikaları ve çeşitli meslek odalarıyla görüşülerek, Kocaeli İSİG Meclis Girişimine verebilecekleri katkılar konusunda destek talepleri iletildi.

Bu faaliyetler yanında sosyal medya aracılığıyla iş cinayetlerinin görünürlüğünü sağlamak için Kocaeli İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi Girişimi sayfası açılmış ve aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kocaeli İSİG Meclis Girişimi  ilk olarak 11 Ocak 2017 tarihinde basın ve kamuoyuna ‘Kocaeli 2016 İş Cinayetleri Raporu’nu yayınladı ve bu rapor yerel basında geniş olarak yer aldı.25 Şubat 2017’de ise İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin düzenlediği “İş Cinayetleri ve Referandum”  başlıklı foruma Kocaeli İSİG Meclisi Girişimi olarak katılım sağlanmış ve görüşlerimiz ifade edilmiştir. Kocaeli İSİG Meclisi Girişimi 3 Mart 2017’de “İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü”  dolayısıyla basın toplantısı düzenlemiştir.

Yaklaşık bir yıl önce oluşturulan Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclis Girişimi, 21 Ekim 2017 tarihinde meclis kuruluşunu ilan etti. Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi; sendika ve meslek odası temsilcileri, akademisyenler, iş sağlığı güvenliği uzmanları, hukukçular, işyeri hekimleri ve işçilerin yan yana gelerek oluşturduğu bir meclis yapılanmasıdır. Düzenlenen etkinliğe, DİSK, KESK TMMOB, TTB temsilcilerinin yanı sıra birçok sivil toplum örgütü temsilcisi ve işçi katıldı. Meclis açılışında oluşturulan yeni koordinasyon kurulunda; Kocaeli Tabip Odası, Kocaeli Makina Mühendisleri Odası, Sellüloz İş Kocaeli Şube, Birleşik Metal İş Kocaeli Şube, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası ( Tüm-Bel-Sen) Kocaeli Şube, Yol-İş Kocaeli Şube, Kocaeli Demokrasi Akademisi’nden (KODA) temsilciler ile Kocaeli Barosu üyesi avukatlar da yer aldı.

3261 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.