Slider

Arabuluculuk Sureci - Meslek hastalığı davaları için Arabuluculuk zorunluluğu getirildi mi?

Meslek hastalığı davaları için Arabuluculuk zorunluluğu getirildi mi?

Hürriyet gazetesinin yaptığı habere göre iş davalarında zorunlu arabuluculuk getirmesi nedeniyle 14 milyon işçiyi ilgilendiren İş Mahkemeleri Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda dün akşam kabul edilerek yasalaştı. Fakat iş kazası veya meslek hastalığı kaynaklı maddi-manevi tazminat ile bunlarla ilgili rücu davaları hakkında arabulucuya gitme zorunluluğu olmayacak.

Bu değişikliğe tabi tutulmayan meslek hastalığı mağdurlarının ne gibi seçenekleri olduğunu ve değişikliğin ne anlama geldiğini öğrenmek için Hukukçu Doğukan Sever ve Avukat Havva Nalbant Tekin’le konuştuk.

-Bu değişiklik iş mahkemelerini nasıl etkileyecek?

Doğukan Sever: İş Mahkemeleri Kanunu tasarısında Mahkeme’nin birtakım görevlerinde dava şartı olarak Arabuluculuk kurumuna gidilmesi hükme bağlanmış. Arabuluculuk Türkiye’de henüz taze bir uygulama; devletin yargı erkini özel kişilere bırakması gibi bir olay özetlenebilir. İş Mahkemeleri Kanunu tasarısı işçi haklarına dair birçok meseleyi Arabuluculuk’a götürme şartına bağlaması açısından elbette olumsuz ve eleştirilmesi gereken bir tasarı. Çünkü mevcut yargılama usulü yeterince ağır ve hantal bir haldeyken, bir de Arabuluculuk’a gitme şartı aramak süreci iyice hantallaştıracak.

Havva Nalbant Tekin: Arabuluk’ta anlaşma sağlanamazsa kişilerin mahkemeye gidemeyeceği anlamına gelmiyor bu değişiklik. Mahkeme “Önce Arabuluculuk seçeneğini deneyin, anlaşamazsanız bana gelin” diyor. Arabuluculuk’a gitmeden gelen davalar direkt düşecek bu vesileyle. İşten kovulan bir işçinin tazminatları SGK kayıtlarından anlaşılabilir. İstenen rakam belli. Eğer rakam üzerine uzlaşma imkanı ortaya çıkmazsa tarafların mahkemeye gitme hakkı hala var.

-Bu değişikliğin meslek hastalığı ve iş kazası kaynaklı tazminat davalarını etkilememesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Doğukan Sever: Kanun tasarısında iş kazaları ve meslek hastalıklarına dair bir dava şartı aranmaması olumlu görülebilir. İş kazaları ve meslek hastalıkları doğrudan doğruya işçinin bedeni ile alakalı olduğu için, iş kazaları ve meslek hastalıklarına dair taleplerin muhataplığının kamu makamlarından alınıp özel bir kuruma – örneğimizde Arabuluculuk – verilmemesi olumlu karşılanabilir.

Türkiye’deki iş cinayetleri ve meslek hastalıkları meselesi yakıcılığını korumakta ve bunun bir sebebi de yargı mekanizmasının işleyişidir. Hal böyleyken hukuki taleplere dair öncelikle kamu makamının bir tavır geliştirmesi gereklidir, belki yıllar sonra bu konu Arabuluculuk kurumuna devredildiğinde onlar da bu tavra göre talepleri sonuçlandırmaya çalışabilirler. Ancak şimdi böyle bir tavırdan bahsedemeyeceğimiz için, iş kazası ve meslek hastalıklarına dair taleplerin Arabuluculuk’a devredilmemesini olumlu karşılıyor, devredilmemesi gerektiğini düşünüyorum.

Havva Nalbant Tekin: Evet meslek hastalığı, iş kazası gibi durumların tespiti için Arabulucuk’a gitme zorunluluğu yok fakat taraf isterse gidebilir.

Meslek hastalığı ve iş kazası gibi durumlar yargılamaya muhtaç koşullar içeriyor. Kişinin hastalığının ya da geçirdiği kazanın onu ne kadar yıprattığı, bu hastalık veya yaralanmanın ispatı, işyerinin sorumluluk payı gibi durumlara göre belirlenebilecek maddi ve manevi tazminatın Arabuluculuk’ta belirlenmesi daha zor iken mahkemede daha mümkün. Sonuç olarak yasanın meslek hastalığı ve iş kazası davalarını Arabuluculuk zorunluluğuna tabi tutmamasının ve kararı kişiye bırakmasının olumlu olduğunu düşünüyorum.

arabuluculuk - Meslek hastalığı davaları için Arabuluculuk zorunluluğu getirildi mi?

2403 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.