Slider

inşaat gürültü 1024x720 - MESLEKİ GÜRÜLTÜYE MARUZİYET, HİPERTANSİYONA YOL AÇIYOR.

MESLEKİ GÜRÜLTÜYE MARUZİYET, HİPERTANSİYONA YOL AÇIYOR.

Kuang ve Yan Yu’nun araştırması; mesleki olarak gürültüye maruz kalan çalışanlarda yüksek frekanslı işitme kaybı ile buna bağlı olarak kan basıncı seviyelerinde artış ve hipertansiyon sorunları yaşandığını göstermiştir.

İşitme kaybı, en yaygın meslek hastalıklarından biridir. Araştırmada yer alan bilgilere göre, dünya çapında 600 milyondan fazla işçi, tehlikeli seviyelerde seyreden gürültüye maruz kalmaktadır. Bu durumun yarattığı birincil olumsuz etki, işitme kaybı iken; uyku bozuklukları, psikolojik stres, sindirim sorunları, kan ve kalp hastalıkları riski de artmaktadır. Burada incelenen çalışma ise mesleki gürültü maruziyeti ile kan basıncı ve hipertansiyon ilişkisini ele almıştır.

Gürültüye maruz kalan 21403 işçiye uygulanan tıbbi muayene ve onlarla görüşmelerden oluşan araştırmada işçilerin mesleki geçmişleri, yaş ve cinsiyet gibi temel bilgileri, hastalık belirtileri gibi farklı özellikleri hesaba katılarak(sigara ve alkol tüketimi ile psikolojik risk faktörleri çalışmaya dahil edilmemiştir); kan basıncı, rutin kan, idrar ve işitme testleri ile ilgili ölçümler yapılmıştır. 

Sonuçlara göre;

Gün içerisinde gürültüye maruz kalma süresi, gürültüye maruz kalınan yıl sayısı, yaş, cinsiyet, işletme yeri büyüklüğü gibi etkenlere bağlı olarak sonuçlar farklılaşabilmekle birlikte gürültü maruziyeti ile hipertansiyon ve kan basıncının ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu ilişki, erkeklerde daha belirgindir. 

Ayrıca, işçilerin yaşı ilerledikçe gürültüye maruz kalma süresinin uzadığı ve geçmişten gelen dezavantajlar sebebiyle gürültüye daha kırılgan hale gelindiği belirtilmiştir. Bu anlamda, gürültüye alışmış olmak, işitme kaybının yaşandığının göstergesidir.

Bir diğer kırılgan grup ise işyerinden uzakta yaşayan çalışanlardır. Trafikte daha fazla vakit geçiriyor olmak hem dinlenme süresini kısaltmakta hem de gürültü maruziyetini arttırmaktadır.

En temelde varılan sonuç ise iş sağlığı ve güvenliği konusunda zayıf, koruma ekipmanları sunma konusunda yetersiz olan işletmelerde çalışan işçilerin işitme kaybının yüksek ve uygulanan sağlık testlerinden elde edilen sonuçların daha olumsuz olduğudur. 

Türkiye’de Meslek Hastalığı Olarak İşitme Kaybı 

foundry worker 2 300x169 - MESLEKİ GÜRÜLTÜYE MARUZİYET, HİPERTANSİYONA YOL AÇIYOR.

Türkiye’de yapılan çalışmalar incelendiğinde, gürültü yoğun işler ve bu işlerde çalışan kişilerin işitme kaybı oranlarına odaklanıldığı görülmüştür. Örneğin, İzmir’de gerçekleştirilen çalışmada 10 ila 99 işçisi olan 7 farklı dökümhanede gürültüye bağlı işitme kayıpları incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, dökümhanede 5 yıl ve daha az çalışanlarda gürültüye bağlı işitme kaybının %7.5; 11 yıl ve daha fazla çalışanlarda %18.2 olduğunu tespit etmiştir. Görüşülen işçilerin %93.1’i kulak koruyucusu kullanmadığını belirtmiştir. Bunun nedenini işyeri tarafından kulak koruyucusunun verilmemesi ile açıklayan işçilerin oranı ise %67.9’dur.

Gürültüye bağlı işitme kaybının Türkiye’de 200.000 aştığı belirtilirken, işitme kaybının sebep olduğu diğer sağlık sorunları da göz önünde bulundurulduğunda iş güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek aciliyet kazanmaktadır. Diğer meslek hastalıkları gibi işitme kaybının da önüne geçmek mümkündür. Bunun için gürültünün yüksek olduğu bölümlerde çalışan işçilere uygun kulak koruyucusu ve konu ile ilgili eğitim verilmesi gerekir. Ayrıca çalışma süresinin kısıtlanması, dönüşümlü çalışmanın sağlanması da alınacak diğer önlemler arasındadır. Esas olarak yapılması gereken ise teknolojik olarak daha gelişmiş ve daha az gürültülü makine tercihi, ses absorbsiyonu, yansıma önleyici panel ve örtüler  ile ortamdaki ses ölçümlerinin sürekli takip edilmesidir.

Bu tip önlemlerin alınması konusunda yetersiz kalındığı ve işitme kaybı yaşandığı düşünüldüğünde, işçinin meslek hastalığı sonucu doğan haklarını edinebilmek için;

Gürültülü iş ortamında en az iki yıl, gürültü şiddetinin 85 dB’in üzerinde olduğu bir iş ortamında en az 30 gün çalışmış olması ve işten ayrılmasından sonraki 6 ay içinde gürültüye bağlı işitme kaybı ile ilgili olarak başvuruda bulunmuş olması gerekmektedir. 

 

Hangi işkollarında işitme kaybı riskinin yüksek olduğu ile ilgili bilgi için “Gürültü Sebebiyle Olan Meslek Hastalıkları” adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

http://www.hisam.hacettepe.edu.tr/ismeslekhastaliklari/25GurultuveSaglikGBIK1-2.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31487326

http://www.ttb.org.tr/dergi/index.php/msg/article/view/224

 

2321 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.