Slider

mobilyacılık - Prof. Dr. Kayıhan Pala: Mesleki kanserlere ilişkin duyarlılık yok

Prof. Dr. Kayıhan Pala: Mesleki kanserlere ilişkin duyarlılık yok

Dünya Sağlık Örgütü’nün 10 yıl önce yayınladığı bir istatiğe göre her yıl 200 bin insan kanser yüzünden hayatını kaybediyor. Farklı araştırma sonuçlarına göre mesleki kanserler, tüm kanserlerin %3-10’unu oluşturuyor. (1)

Mobilya çalışanları da mesleki kanser riski altında olan meslek gruplarından biri. Türkiye’de mobilya üretimi sektöründe çalışan insan sayısı 100 binin üzerindeyken bu alanda faaliyet gösteren işletme sayısının da yaklaşık 30 bin olduğu söyleniyor.

Mobilya işçilerinde mesleki kanser

Türk Tabipler Birliği’nin mesleki kanserlerle ilgili yayınladığı bir makaleye göre (2) “Asbest tozu kanserin tek nedeni değildir. Bazı ahşap tozları sinüs kanserinin özel bir türü olan etmoid karsinomaya neden olur. Oxford bölgesinde çok sayıda sinüs kanserli olgunun saptandığı 1965 yılında keşfedilmiştir. Doktorlar, hastaların çoğunun marangoz olduğunu gözlemlemişlerdir. Bölgesel kanser kayıt sistemine danıştıklarında, pek çok mobilya fabrikasının bulunduğu Buckinghamshire’ın küçük bir bölgesinde özellikle ahşap işçilerinde nazal kavite kanserlerinin yaygın olduğu saptanmıştır. Geniş çaplı bir ulusal izleme çalışması da bu bulguları desteklemiştir.”

Mobilya sektöründe çalışan insanlarda kanser riskine yol açan iki maruziyet var. Bunlar odun tozu ve formaldehit. Odun tozu alıntıda da görebileceğiniz nazal kavite kanserine yol açabilir. Bu kanserin belirtileri kendini ilk başta nefes almada güçlük, akıntı ve burnun iç kısmında yer alan lekeler olarak gösterir. Çoğunlukla erkeklerde görülen ve yaygın olarak mesleki faktörler yüzünden ortaya çıkan bu hastalığın ileri aşamalarında kanlı burun akıntısı görülebilir.

Formaldehitin de insanlar için kanserojen olduğuna dair yeterli kanıtlar bulunmaktadır. “Formaldehit nasofarenks kanseri ve lösemiye yol açmaktadır. Ayrıca formaldehite maruziyet ile sinonazal kanserler arasında da pozitif bir ilişki bulunmaktadır.” (3) Nazofarenks (üst yutak) kanseri belirtileri ise burunda tıkanıklık, burun kanaması, genizden konuşma ve konuşma bozuklukluğu, tek ya da çift taraflı işitme kaybı, orta kulakta sıvı birikimine bağlı uğultu, boyunda tek ya da çift taraflı şişlik, koku alma bozuklukları ve görme bozukluklarıdır.

Kayıhan Pala: Meslek hastalıkları ve mesleki kanserler önlenebilir hastalıklardır

kayihan pala - Prof. Dr. Kayıhan Pala: Mesleki kanserlere ilişkin duyarlılık yokGeçen haftalarda Bursa’da ahşap işçilerinde mesleki kanserle ilgili yaptığı araştırmanın bulgularını sunan Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Profesörü Kayıhan Pala mesleki kanser hakkındaki bilinçlenme hakkında Meslek Hastalığı sitesine şunları söyledi;

“Ahşap ve mobilya sektöründe çalışanların karşılaştığı riskler arasında öne çıkan iki önemli etmen ağaç tozu ve formaldehit. Ülkemizde meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklar konusunda her iki bakanlığın ve dolayısıyla kamu yönetiminin duyarlı olmaması nedeniyle; meslek hastalıklarının önemli bir parçası olan mesleki kanserlere ilişkin olarak da duyarlılık söz konusu değil. Bazı bilim insanları, meslek örgütleri ve sınırlı olmak üzere sendikalar bu konuda duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz ancak bugüne kadar başarılı olamadık. Mesleki kanserler kimyasalların kullanıldığı her iş kolunda çalışanları tehdit ediyor. Buna ek olarak biyolojik, ergonomik ve fiziksel risk etmenlerinin de mesleki kanser riskini pek çok çalışma alanında artırdığını söylememiz gerekir.

“Mesleki maruziyet” meslek hastalıkları konusunda eğitimli emek gücü ile (İşyeri hekimi, iş hijyenisti) karar verilebilecek bir kavramdır. Ne yazık ki bizim mevzuatımızda mesleki maruziyet tanımı ile ilgili sıkıntılar da mevcuttur. Çalışan işyeri hekiminin ayrıntılı sorgusu sırasında karşılaştığı maruziyet kaynakları hakkında ayrıntılı bilgi vererek bu sürece katkıda bulunabilir. Ayrıca çalışanlarda mesleki kanserler konusunda farkındalığın artırılması yoluyla, işyeri hekimine en kısa sürede başvurması sağlanarak erken tanıya olanak sağlayabilir.
Meslek hastalıkları ve mesleki kanserler önlenebilir hastalıklardır. Yeter ki “koruma” izdüşümüyle konuya yaklaşabilen, etkili önlem alabilen, üretim süreçlerini bu yaklaşımla yakından izleyen ve denetleyen bir kamu yönetimi olsun!”

mobilya yapıştırıcıları - Prof. Dr. Kayıhan Pala: Mesleki kanserlere ilişkin duyarlılık yok

Kaynaklar

  1. Fischman ML, Rugo HS. “Occupational Cancer” LaDou J, Harrison R, (Der). Current Occupational & Environmental
  2. Medicine. Beşinci Edisyon. McGraw-Hill Education LLC, New York, 2014.
  3. Mengeot Marie-Anne, Gazeteci “Mesleksel Kanserler: Sıklıkla Görmezden Gelinen Bir Yara”, Türk Tabipler Birliği
  4. Pala Kayıhan, Prof Dr., Ahşap Endüstrisi Mesleki Risk Etmenleri, 2018
2081 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.