Slider

mhresim - RAKAMLAR MESLEK HASTALIĞI NI TAM OLARAK YANSITMIYOR

RAKAMLAR MESLEK HASTALIĞI NI TAM OLARAK YANSITMIYOR

TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nın 2018 yılının Mart ayında yayınlanmış olan İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği (İSG) uygulama sorunlarını ve resmi verilerini içeren, iki yılda bir güncellenen oda raporuna göre, Türkiye’de meslek hastalığı ile ilgili istatistikler tam olarak sağlanamıyor. İstatistikler SGK’dan az ve sınırlı miktarda tespit ediliyor. Sınırlı olarak elde edinilen veriler meslek hastalıkları hakkındaki gerçek tabloyu yansıtmıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın Verileri Yetersiz
TMMOB ‘nin Mart ayında yayınlanmış raporuna göre, Türkiye’de ortaya çıkan iş kollarındaki taşeronlaşma, çocuk işçiliği, sigortasız işçi çalıştırma, meslek hastalıklarının tespiti üzerine denetimin tam olarak sağlanamaması, işçilerde sendikalaşmanın azalması bu konu hakkındaki duyarlılığın yeterince olmayışı, hükümsel yaptırımın yerine getirilmemesi, bilgi eksikliği gibi etmenler, meslek hastalıklarının istatistiksel olarak hesaplanmasına engel oluyor.

Sağlık Bakanlığı’nın istatistikleri meslek hastalıklarına yakalanmış sigortalı çalışan işçilerin kayıtları doğrultusunda az ve sınırlı miktarda oluşturuluyor. Meslek hastalığına yakalanmış sigortasız çalıştırılan işçiler ve çocuk işçilerin istatistiklerinin sağlanamaması bunun üzerine herhangi bir denetimin ve yaptırımın olmaması, tüm bunlara göz yumulması gibi sorunlar Sağlık Bakanlığı’nın verilerini yetersiz bırakıyor. Bu durum meslek hastalıklarının çeşitliliğini de sayıca sınırlandırıyor. SGK verilerinin aktif sigortalılar içindeki zorunlu sigortalıları kapsaması iş kazaları ve meslek hastalıklarına dair gerçekleri yeterince yansıtmıyor.

Rapor, meslek hastalıklarıyla ilgili bir diğer sorunun bilgi yetersizliği olduğunu öne sürüyor. Çalışan doktorların meslek hastalığını tanımaması, meslek hastalıklarına yakalanan işçilerin istatistiklerine ulaşmayı engelliyor. Gerçek durumun saptanması amacıyla yapılan çalışmaların az ya da sınırlı sayıda olduğu, Türkiye’de meslek hastalıklarının gösterildiğinden daha çeşitli ve fazla sayıda vakanın olduğu ifade ediliyor.

İşçilerde En Yaygın Meslek Hastalığı Solunum
Rapora göre dünyada ilk sırayı fiziksel etkenlerle oluşan meslek hastalıkları alıyor. Türkiye’de ise her yıl meslek hastalıklarıyla ilgili veriler değişmekle beraber 1. sırada mesleki solunum sistemi akciğer hastalıkları bulunuyor. Akciğer toz hastalıklarıyla kurşun zehirlenmeleri meslek hastalıklarının büyük bölümünü oluşturuyor. İş kazası en çok inşaat sektöründe görülürken madencilik, meslek hastalığına yakalanma riskinin yüksek olduğu iş olarak değerlendiriliyor.

Dünyada 132 ülke arasında kömür üretiminde 28. sırada olan Türkiye, kömür maden çeşitliliği en fazla olan ülke olmasına rağmen en büyük kömür rezervlerine sahip ülkelere oranla işçi ölümlerinin yüksek olduğu ülke olarak gösteriliyor. Kömür rezervleri fazla olan ülkelerde, madencilik devlet kontrolündeyken Türkiye’de taşeronlaşmanın yanı sıra teknolojik yetersizliklerin var olması geleneksel yöntemlerle çıkarılan madenler meslek hastalıkları ve işçi ölümlerinin artışını hızlandırıyor.

Raporun tamamını aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.
https://www.tmmob.org.tr/icerik/mmo-isci-sagligi-ve-guvenligi-oda-raporu-aciklandi-kazalari-ve-cinayetlerinde-surekli-artis
https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/ISG%20raporu%202018.pdf

Editör: Nehir Durdağı

1711 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.