Slider

87641345 2568499620141038 5316240450892333056 o 1024x768 - SAKARYA'DA DÜZENLENEN PANELDEN İZLENİMLER!

SAKARYA’DA DÜZENLENEN PANELDEN İZLENİMLER!

Sakarya Kent Çalışma Derneği tarafından Sakarya’da düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan ve Av. Dr. Murat Özveri’nin konuşmaları ilgiyle karşılandı. Büyük bir katılımın olduğu paneldeki iki konuşmanın satırbaşlarını sizlerle paylaşıyoruz.

İlk olarak meslek hastalıklarının konuşulduğu panelde Zeki Kılıçarslan, meslek hastalıklarının Dünya Sağlık Örgütü tarafından “sinsi bir salgın” olarak tanımlandığını belirtti ve konuşması sırasında özellikle kanser vakaları ile kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarının tespit edilmesi ile ilgili sorunlara değindi. Meslek hastalıklarının en çok kanser olarak kendisini gösterdiğini belirten Kılıçarslan,  SGK tarafından kaydedilmiş kanser vakasının olmadığını ifade etti. Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarıyla ilgili olarak ise beyaz yakalıların çalışma koşullarına da dikkat çeken Kılıçarslan,  bu rahatsızlıkların kayıt edilmeyen, meslek hastalığı şikayetiyle bildirilmeyen sorunlar arasında yer aldığını söyledi.

Emeklilik zamanı gelmeyen işçilerin meslek hastalığı teşhisinden kaçınabildiğini belirten Kılıçarslan, varolan durumu şu şekilde açıkladı: %15 işgöremezlik raporu sebebiyle maaşının %15’i oranında maaş almaya başlayacak olan bir işçi, kendi çalıştığı işyerinin, hastalığını ilerletmeyecek bir bölümünde çalıştırılma hakkına sahiptir. Ancak işveren bir süre sonra işçiyi işten çıkartmakta ve yeni bir iş aramak zorunda kalan işçi, iş göremezlik raporu nedeniyle iş bulmakta zorlanmaktadır. Bunun sonucunda kendisine verilen %15 oranındaki maaşla geçimini sağlayamayacağını öngören işçi, meslek hastalığı raporu almaktan kaçınabilmektedir. Bu sebeple Kılıçarslan, işgöremezlik raporu alan işçinin haklarını koruyacak düzenlemelerin yapılması gerekliliğini vurgulamıştır.

Murat Özveri ise iş kazaları ile ilgili konuşmasında  hukuki olarak yaşam hakkının, devletin temel görevi olduğunu; kanunların bu temel görevi yerine getirmeye uygun olacak şekilde hazırlandığını belirtmekle birlikte pratikte karşılaşılan sorunlardan bahsetmiştir. Devlet meslek hastalıklarının ve iş kazalarının ortaya çıkmadan önce önlenmesine yönelik tedbirleri alma, denetim mekanizmalarını işletme ve haksızlık ortaya çıktıktan sonra hak kaybını tazmin etme olarak üç aşama belirlemiş ve bu yolla hastalık ve kazaların önüne geçmeyi planlamıştır. Ancak kayıtdışı çalışmanın yaygınlığı sebebiyle iş kazasına uğrayan bir işçinin raporu alınırken dahi iş dışındaki gerekçelerle rapor alınmakta; özellikle hızlı büyüyen sektörlerde kayıtdışı işçi çalıştırılması ve güvencesiz çalışma koşullarına göz yumulması sebebiyle iş kazalarının arttığı görülmekte, meslek hastalıklarının ise arttığı tahmin edilmektedir.

Özveri’nin üzerinde durduğu bir diğer nokta ise iş kazalarının işçinin hatası sonucu oluştuğu yönündeki söylemlerdir. Gerekli önlemlerin alınmadığı ve kaza riskinin yüksek olduğu bir durumda işçinin işi yapmaması gerekliliği yönündeki yaklaşımlar iş kazalarının, işçinin bilinçsizliğinden kaynaklandığına dair bir algı oluşturmaktadır. Özveri, iş güvenliğini sağlamanın işçinin görevi olmadığı gibi her an işten atılma tehlikesi yaşayan işçinin, işi reddetme hakkından bahsetmenin de gerçekçi görünmediğini belirtmiştir.

Temel olarak bu şekilde özetleyebileceğimiz iki konuşmanın da işaret ettiği nokta, meslek hastalığı ve iş kazalarına dair incelemelerin toplumsal ve ekonomik ilişkilere dayalı bir eleştirisinin sunulması gerekliliğidir.

1960 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.