Slider

work travel2 - Sık sık iş seyahatine çıkıyorsanız bu hastalıklara dikkat edin!

Sık sık iş seyahatine çıkıyorsanız bu hastalıklara dikkat edin!

Yapılan araştırmalar iş seyahatleri sırasında evden uzakta geçirilen gece sayısı arttıkça zayıf davranışsal ve zihinsel sağlık problemlerinin de önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

Birçok çalışmaya göre, sağlık problemleri sadece yaşam tarzından kaynaklanan sorunlarla değil, aynı zamanda çalıştığınız işle de alakalı olabilir.

Bir kişinin çalışması nedeniyle stres ve baskı altında olması yaygın bir şeydir fakat bazen bu durumun kişinin zihinsel sağlığı üzerinde uzun süreli etkileri olabiliyor.

Yapılan yeni bir araştırma, iş sebepli seyahatler üzerine yoğunlaştı ve bu seyahatlerin depresyona ve anksiyeteye (kaygı bozukluğu) yol açabileceğini buldu.

Çalışmaya göre, meslekleri veya içinde bulundukları organizasyon sebebiyle sık sık seyahat etmesi gereken kişilerde kaygı bozukluğu ve depresyon belirtilerinin görülme ihtimali var, uyku sorunlarıyla karşılaşmaları muhtemel, ayrıca bu kişiler sigara içmeye ve  hareketsiz bir hayat yaşamaya da eğilimliler.

Yapılan araştırmalar iş seyahatleri sırasında evden uzakta geçirilen gece sayısı arttıkça zayıf davranışsal ve zihinsel sağlık problemlerinin de önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

Alkol tüketenler arasında, yoğun iş seyahatleri ve alkol bağımlılığı belirtileri arasında bir bağlantı olduğu görüldü.

Columbia Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Andrew Rundle “İş seyahatleri meslekte yükselmek için bir iş fırsatı olarak görülebilir ancak yoğun iş seyahatinin gerektirdiği yaşam tarzıyla ilişkili kronik hastalık riski olduğunu gösteren çalışmalar gittikçe artıyor.” dedi.

Önceki araştırmalar; yoğun iş seyahatlerinin vücut kitle indeksinde artış, obezite ve yüksek tansiyonla ilişkili olduğunu gösteriyordu.

Mesleki ve Ekolojik Tıp Dergisi’nde yayınlanan çalışmada, araştırma ekibi 2015 yılında bir sağlık değerlendirmesine tabi tutulan 18,328 çalışanın sağlık kayıtlarını inceledi.

Sonuçlar, bu çalışanlar arasında hafif veya kötü derecede anksiyete veya depresyon belirtilerinin yaygın olduğunu gösterdi.

Profesör Andrew Rundle “İşverenler, iş seyahatleri sırasında aşıların yapılması ve tıbbi tahliye hizmetlerinin sunulması gibi tipik seyahat sağlık uygulamalarının ötesine geçerek çalışanlarının sağlıklarını iyileştirmek için yeni yaklaşımlar düşünmelidir.” dedi.

work travel1 - Sık sık iş seyahatine çıkıyorsanız bu hastalıklara dikkat edin!

*Orijinali “Do you travel for work often? It could increase risk of anxiety, depression” olan bu yazı meslekhastaligi.org tarafından Türkçeye çevrilmiştir.

2622 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.