Slider

Proportion
admin7 sene

Emek yoğun çalışanlar: SICAĞA DİKKAT!

Emek yoğun sektörlerde çalışanlar, sıcak yaz günlerinde çok daha büyük risk altındalar. Ölümle sonuçlanabilecek sıcak çarpmalarının önüne geçebilmek için işverenin gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Her ne kadar riski minimize etmek işverenin sorumluluğunda ise de çalışanlar da durumun hassasiyetini kavramalı, yaşayacakları … Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

“Durmadan grip oluyorum! Öksürüyorum, nefesim daralıyor!”

48 yaşında Karslı bir erkek hasta anlatıyor:

“Bir ay önce öksürük, nefes darlığı ve ateşim oldu, doktora gittim. Bu şikayetlerim birkaç senedir zaman zaman oluyordu ama, bu sefer fazla oldu. Daha önce bana ‘grip olmuşsun, bronşit olmuşsun’ dediler, ilaç verdiler. … Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

“İşyeri kanserlerinin etkileri büyük ölçüde hafife alınıyor”

www.cos-mag.com adlı sitede 23.06.2017 tarihinde yayınlanan Amanda Silliker imzalı haber, işyeri kanserlerine dikkat çekiyor. Önemi gereği, haberin Türkçe çevirisini orijinal başlığı ile birlikte paylaşıyoruz.

Amerikan Güvenlik Mühendisleri Topluluğu’nun konferansına katılan delegeler, çoğu insanın bilmediği bir gerçek olan işyeri ölümlerinin bir … Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

Vinil Klorür

Tanım: Normal koşullar altında vinil klorür renksiz, hafifçe tatlı kokulu, kolay yanan bir gazdır. 101.3 kPa (760 Torr) ve –14°C ‘de renksiz hareketli bir sıvıya yoğuşur. Vinil klorür neredeyse tüm organik çözücülerde kolayca çözünür.
Suda zayıf çözünür, ancak eğer suspanse … Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

Stiren (Vinil Benzen, Feniletilen, Etilen Benzen)

Tanım: Stiren renksiz, son derece reaktif, suda çok sınırlı olarak çözünen parlayıcı bir sıvıdır ve düşük konsantrasyonlarda karakteristik tatlımsı bir kokuya sahiptir.
Koku eşiği (0.05-0.08 ml/m3) mesleki maruziyet limit değerinden çok daha düşüktür. Ancak aklimatizasyon sağlama sürecinin koku hissini etkilediği … Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

Flor ve İnorganik Bileşikleri

Tanım: Flor yüksek reaktiviteye sahip soluk sarı bir gazdır. Yüksek elektron affinitesi nedeniyle, flor neredeyse tüm diğer elementlerle reaksiyona girer; sonuçta oluşan bileşiğin elektronegatif monovalan komponentini oluşturur.

Belirtiler:
-Öksürme,
-Nefes darlığı,
-Midede irritasyon,
-Gözyaşı akıntısı,
-Akciğer ödemi.

Hastalık tehlikesi olan Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

Aromatik Nitro ve Amino Bileşikleri

Tanım: Çok sayıda farklı aromatik nitro ve amino bileşiği olması nedeniyle maddelerin listesini ve özelliklerini vermek olanaklı değildir. Bu nedenle, hekimlerin ilgili mesleki tıbbi ve kimyasal literatüre başvurması önerilmektedir.

Belirtileri:
-Dudak, yanak, kulak ve tırnaklarda sonra da mukozalarda soluk gri-mavi … Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

İzosiyanatlar

Tanım: İzosiyanatların piyasada çok çeşitli ticari isimlerle mevcut olduğunu ve ürünlerin izosiyanatların karışımını içerebileceğini belirtmek önemlidir.
Maddeler çoğunlukla sıvıdır (difenilmetan diizosiyanat, MDI hariç) , genel formül R-N=C= O’dur (R: organik rezidü).
İzosiyanatlar çoğunlukla inhalasyon ile alındığından, inhale edilen havadaki madde … Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

Dimetilformamid

Tanım: Oda sıcaklığında dimetilformamid tutuşması güç berrak bir sıvı olup suda çözünür ve zayıf bir amin kokusuna sahiptir. Buharı havadan ağırdır. Yüksek sıcaklıklarda buhar hava ile patlayıcı bir karışım oluşturabilir.

Belirtileri:
-Abdominal ağrı,
-Anoreksi,
-Bulantı,
-Kusma,
-Kabızlık veya ishal.

Hastalık Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

Arsenik ve Arsenik Bileşikleri (Arsin dışında)

Tanım: Arseniğin var olan farklı modifikasyonlardan gri metalik formu en stabil olandır.
Arsenik (III) halojenidleri kolayca hidroliz olan zehirli sıvılardır. Alkali metal arsenitler suda kolayca, alkalin toprak arsenitler az çözünür ve ağır metal arsenitler çözünmezler. Beyaz arsenik (arsenik (III) oksit) … Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

Fosfor (Beyaz, Sarı)

Tanım: Fosfor çok farklı özelliklere sahip çeşitli allotropik modifikasyonlarda bulunur. Mevcut doküman fosforun beyaz (sarı) allotropuna aittir. Diğer fosfor modifikasyonları beyaz fosfordan çok daha az reaktif ve çok daha az zehirlidir.
Beyaz fosfor oda ısısında bile okside olup beyaz bir … Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

Trikloreten (Trikloretilen) ve Diğer Klorlu Hidrokarbonlu Bileşikleri

Tanım:

Trikloreten
Çoğunlukla sadece “tri” olarak adlandırılan parlayıcı olmayan suda zayıf çözünen akışkan bir sıvıdır ve tatlımsı aromatik bir kokusu vardır.
Işık, hava ve kısmen yüksek sıcaklıklarda (> 1200°C) bileşenlerine ayrılır. Piroliz ürünleri karbon, karbon monoksit, karbon dioksit, klor, hidroklorik … Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

Etilen Glikol Dinitrat ve Gliserol Trinitrat (Glikol Dinitrat ve Nitrogliserin)

Tanım: Etilen glikol dinitrat (glikol dinitrat) ve gliserol trinitrat (nitrogliserin) polihidrik alkollerin (gliserol, glikol) nitrik asit esterleridir.
Renksiz yağlı sıvılardır. Bu maddeler; şoka, friksiyona ve darbelere, ani ısıtmaya ve diğer ateşleme kaynaklarına duyarlıdır ve büyük miktarda gaz oluşturarak hızlı bozunma … Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

Karbonmonoksit

Tanım: Karbon monoksit renksiz, tatsız, kokusuz, parlayıcı, toksik bir gazdır.

Belirtileri:
-Taşikardi ve artmış kan basıncı,
-Kulaklarda uğultu,
-Göz önünde beliren uçuşan noktalar,
-Baş ağrısı,
-Mide bulantısı,
-Jeneralize güçsüzlük.

Hastalık tehlikesi olan başlıca işler ve kişiler:
– Bir tamamlanmamış oksidasyon … Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

Hidrojen Sülfür

Tanım: Hidrojen sülfür çok düşük konsantrasyonlarda bile yoğun olarak çürük yumurta kokan, renksiz zehirli bir gazdır. Hidrojen sülfür kolay tutuşur ve havayla patlayıcı karışımlar oluşturabilir.
Hidrojen sülfür suda kolaylıkla çözünür (20°C suda 2.6 litre H2S/l su) ve alkolde çok kolaylıkla … Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

Metanol (Metilalkol)

Tanım: Metanol (metil alkol) renksiz, parlayıcı, zehirli, kolayca buharlaşabilen tüm oranlarda suda çözünebilen bir sıvıdır. Ancak bir yağ çözücü olarak çok etkili değildir.

Belirtileri:
-Baş dönmesi,
-Halsizlik,
-Baş ağrıları,
-Bulanık görme,
-Kusma,
-Mide bulantısı,
-Solunum sıkıntısı,
-Sinir sistemi bozuklukları,
-Dolaşım … Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

Karbon Sülfür

Tanım: Karbon sülfür–saflığına bağlı olarak- renksizden sarımsıya, son derece refraktif, suda çözünürlüğü zayıf, çürük turp benzeri kokan bir sıvıdır. Aktif kömürden çok kolaylıkla absorbe olur. Yüksek buharlaşma basıncı nedeniyle karbon sülfür normal oda sıcaklığında çok kolay buharlaşır. Buharı havadan ağırdır … Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

Benzen Türevleri (Toluen, Ksilen İzomerleri)

Tanım: Ksilen daima o-ksilen, m-ksilen ve p-ksilenin bir dördüncü izomeri olan etil benzen ve/veya 1,3,5-trimetilbenzen (mesitilen) ile karışımı şeklinde bulunur. Bu benzen homologlarının karışımı sıklıkla solvent nafta olarak adlandırılır.
Bunlar mobil, renksiz, yüksek derecede reaktif, suda eser miktarda çözünen ve … Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

Benzen (Benzol)

Tanım: Benzen renksiz, oldukça refraktif, kısıtlı olarak suda çözünen, karakteristik bir kokusu olan parlayıcı bir sıvıdır. Isıya (yaklaşık 6500 C ye kadar) ve oksidasyona dirençlidir; ancak çok kolay buharlaşır. Buharı havadan ağırdır ve yer seviyesinde birikebilir.

Belirtiler:
-Narkoz (uyuşma),
-Bilinç … Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

İlk Hasta (Kot Kumlamacılığı ve Silikozis Anıları-1)

İki bin dört yılının Ağustos ayının 23. günü… Göğüs Hastalıkları uzmanlığımın 16., yardımcı doçentliğimin ise dokuzuncu ayıydı. Hasta vizitindeydik. Kliniğimize* 19 yaşında bir erkek hasta yatırılmıştı. Bir ay önce başka bir hastanede tüberküloz (verem) teşhisi konularak tedavi başlanmış, şikayetleri düzelmeyince (… Devamını Oku

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.