Pnomokonyoslar ve Diğer Solunum Yolu

oksuruk2 - Alüminyum ve bileşikleri ile (toz veya duman) bronkopulmoner hastalıklar

Alüminyum ve bileşikleri ile (toz veya duman) bronkopulmoner hastalıklar

Tanım: Gümüşi beyaz, dövülebilir, bükülebilir bir metaldir. Reaktivitesi nedeniyle doğada serbest olarak bulunmaz, alüminyum oksit, hidroksit, florit, klorit, bromit, sülfat, nitrat ve silikatlar halinde bulunur. Yerkürede en çok bulunan metaldir. Alüminyumla ilişkili akciğer parenkim hastalığının patogenezi açık değildir. Maruziyeti olan işçilerde alüminyum lifleri akciğerde 4 yıldan uzun süre kalır. Alüminoz da diğer pnömokonyozlar gibi alveolit ile başlamaktadır. Alüminyum partiküllerinin fiziksel özellikleri, yüzey alanı, fibröz yapısı biyoreaktivitesinden ve fibrojenitesinden sorumlu olabilir. Birlikte bulunduğu maddelerin, alüminyum işçilerinde gelişen akciğer patolojilerine katkısı olabilir.

Belirtiler:
– Öksürük, nefes darlığı,
– Bronşit
– Nonspesifik respiratuvar sendrom,
– En fazla akciğerlerin üst ve orta alanlarında lokalize olan, sınırları iyi belirlenemeyen, bazen çizgi ve leke, bazen dumanlı yüzeyler biçiminde görünüm, perihiler bölgelerin ve apekslerin musap olmaması, ilerlemiş vakalarda plevra adhezyonları, subplevral büller, spontan pnömotoraks, adhezyonlar sonucu bronşlarda deformasyon,
– Amfizem, sağ kalp yetmezliği, kronik kor pulmonale.

Hastalık tehlikesi olan başlıca işler ve kişiler:
– Cevherinden alimünyum elde edilmesi, özellikle boksitten alüminyım oksidinin elektrolitik ergitme yolu ile elde edilmesi (yapay koruma elde edilmesi),
– Alüminyum tozu elde edilmesi, özellikle ufalama, eleme ve karıştırma ile yağsız ince toz haline getirilmesi,
– Alüminyum alaşımlarının yapımı,
– Boksit eritme fırınlarındaki artıklarda bulunan pigmentten matbaacılıkta kullanılan bazı boyaların elde edilmesi,
– Alüminyum hidratın kağıt fabrikalarında kullanılması (alüminyum sulfat hazırlanması), pis suların temizlenmesi, tekstil sanayiinde empermeabilize edici madde olarak, petrol rafinelerinde bazı katalizörlerin yapımı ve kullanılması, cam yapımı ve alüminyum ve bileşiklerin çeşitli alaşımlarda kullanıldığı sanayi dalları.

8020 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.