Slider

bankacılık2 1024x576 - BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MOBBİNG ALGISI

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MOBBİNG ALGISI

Para-Medya ve Mobbing ile Mücadele Derneği işbirliği ile düzenlenen ve bankacılık sektöründe yaşanan mobbing algısını inceleyen anketin sonuçlarını paylaşıyoruz.

Geçici, süreli, güvencesiz çalışma koşulları ve artan rekabetin etkisiyle çalışanlar baskıya ve kötü muameleye daha açık hale gelmektedir. Hatta, öyle ki, normal şartlarda ayıp, kaba olarak nitelendirilecek davranışlar sıradanlaşmakta ve çalışma yaşamının bir gerçeği gibi kabul edilmekte; bu yanıyla mobbing geçmişe kıyasla daha büyük bir sorun haline gelmektedir. Mobbingin şiddeti ve ne şekilde uygulandığı eğitim durumuna, kültürel alışkanlıklara ve en başta da hangi sektörde çalışıldığına göre değişmektedir. Mobbing her sektörde görülmekle birlikte genellikle beyaz yakalı çalışanlarla ilişkilendirildiğini söyleyebiliriz. Özellikle çalışanlara “kota doldurma” gibi yükümlülükler yükleyen kimi sektörlerde mobbing şikayetleri yoğunlaşmaktadır. Bunlardan biri,185 bine yakın çalışanı olan bankacılık sektörüdür.

Kasttetiğimiz çalışma, bankacılık sektörüne odaklanarak 706 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Ankete katılanların özellikleri şunlardır:

  • Yaş ortalaması 36.9; sektörde ortalama çalışma süreleri13 yıldır.
  • %3,68’i engellidir. Anket sonuçlarını değerlendiren İlhan İşman 3,68’lik engelli oranının, sektörün yasal yükümlülüğü olduğunu ve bu yükümlülüğe uygun bir oranla karşılaşıldığına dikkat çekmektedir.
  • %62’si büyükşehir, % 12’si şehir ve %25’i ilçede ikamet etmektedir.
  • %91’i özel sektör, % 9’u kamu bankalarında çalışmaktadır.

Anketin Sonuçları

bankacılık4 - BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MOBBİNG ALGISI

“Kurumumda mobbingi önlemeye yönelik tedbirler alınmıştır.” ifadesine kesinlikle katılmadığını belirten %67,8; kesinlikle katıldığını söyleyen %2,1 oranında çalışan vardır.

Benzer oranlar “Çalışmakta olduğum kurumda mobbing ile karşılaşmam durumunda başvurabileceğim bir kurul vardır.” Ifadesi için de geçerlidir.

“İşyerinde mobbing ile alakalı haklarımız bildiriliyor.” ifadesine kesinlikle katıldığını belirten kişilerin oranı %1,8 iken; kesinlikle katılmadığını söyleyenlerin oranı %71’dir.

“Mobbing ile ilgili yasal haklarımı biliyorum.” diyen %23,2; bilmediğini söyleyen %54,2’dir.

“Kurumumda mobbing ile ilgili eğitim, seminer faaliyetleri düzenleniyor.” diyen %3,4; düzenlenmediğini belirten %93,8 oranındadır.

Türkiye’de mobbing ile ilgili düzenlemeleri yeterli bulan çalışan oranı %2,9; yetersiz olduğunu düşünenlerin oranı ise %91,2’dir.

Mobbinge uğrayan birinin daha üst düzeye geldiğinde mobbing uygulayacağını düşünenlerin oranı %37,6; aksini iddia edenlerin oranı ise %41,3’tür.

“Mobbing bir müddet sonra fiziksel şiddete döner.” diyenlerin oranı %30,5; bu fikre katılmayanların oranı %46,8’dir.

Anketin sonuçlarını daha detaylı incelemek için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.mobbing.org.tr/bankacilik-mobbing-anketi-sonuclari/

2814 gösterim

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.