Kimyasallardan Oluşan

benzen1 - Benzen Türevleri (Toluen, Ksilen İzomerleri)

Benzen Türevleri (Toluen, Ksilen İzomerleri)

Tanım: Ksilen daima o-ksilen, m-ksilen ve p-ksilenin bir dördüncü izomeri olan etil benzen ve/veya 1,3,5-trimetilbenzen (mesitilen) ile karışımı şeklinde bulunur. Bu benzen homologlarının karışımı sıklıkla solvent nafta olarak adlandırılır.
Bunlar mobil, renksiz, yüksek derecede reaktif, suda eser miktarda çözünen ve tipik benzene benzer kokuya sahip sıvılardır. Toluen yüksek derecede buharlaşır. Ksilen izomerleri çok daha az buharlaşır. Bu maddelerin buharı havadan ağırdır ve yer seviyesinde birikebilir.

Belirtiler:
-Denge, duyu ve koordinasyon bozuklukları,
-Baş ağrıları,
-Yorgunluk ve zayıflık,
-Sersemlik hissi,
-Bilinç kaybı,
-Narkoz(uyuşma),
-Psikolojik davranışsal değişiklikler,
-Solunum paralizi,
-Alkol intoleransı.

Hastalık tehlikesi olan başlıca işler ve kişiler:

Toluen:
– Aromatiklerden zengin petrolden geri kazanım ve petrol endüstrisinde yeniden şekillendirme işlemi; -şu an önemsiz miktarlarda- koklaşan bitkilerin ham benzeninden ve kömür katranı ham hafif yapı distilasyon fraksiyonu,
– İşleme,
– Konteynerların karıştırılması ve doldurulması,
– Depo tanklarının temizlenmesi,
– Organik kimyasal endüstride ham madde olarak kullanım (örneğin klorotoluen, toluenesülfonik asit, fenol üretiminde),
– Yazı mürekkepleri, ahşap koruyucuları, reçineleri boyalar ve yapışkanlar için solvent, temizleyici ve dilüent olarak kullanımı ve bu tür formülasyonların işlenmesi.

Ksilen izomerleri:
– Petrol endüstrisinde yeniden şekillendirme sürecinde geri kazanım,
konteynerların karıştırılması ve doldurulması,
– Depo tanklarının temizlenmesi,
– Ksilen izomerlerinin işlenmesi,
– Yağlar, ahşap koruyucuları, reçineler, boyalar, kauçuk ve vernikler için solvent temizleyici ve seyreltici olarak kullanımı ve bu tür formülasyonların işlenmesi,
– Yeterince havalandırılmayan histoloji laboratuvarlarında ksilen kullanımı.

 

7250 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.