Slider

kumlama - Bir cam işçisi anlatıyor; Balgamımda mikrop buldular!

Bir cam işçisi anlatıyor; Balgamımda mikrop buldular!

59 yaşında erkek hasta. Yürümekle nefes darlığı, öksürük ve balgam şikayeti ile bir hastaneye başvurmuş.

Son birkaç yıldır Yürümekle nefes darlığı olmasına rağmen doktora gitmeyen hasta son aylarda öksürükte fazlalaşma ve balgam çıkarma olunca hastaneye başvurmak zorunda kalmış. Balgamında Tüberküloz basili  (verem mikrobu) bulunan hasta ayaktan tedavi amacıyla bir Verem Savaşı Dispanseri’ne sevk edilmiş ve tedavisi başlanmış.

Dispanserde Tüberküloz tedavisini tamamlayan hastanın akciğer grafisindeki “bozukluklar” devam edince konsültasyon amacıyla kliniğimize gönderilmiş.

Şimdi şikayetiniz var mı?

Evet, yokuş çıkarken nefesim daralıyor ve halen öksürmeye devam ediyorum.

Sigara içiyor musunuz?

Hayır içmiyorum.

Daha önce sigara içtiniz mi?

Evet, 50 sene günde bir paket! Bir yıldır bıraktım.

Daha önce başka bir hastalık geçirdiniz mi?

Hayır, daha önce hastalığım yoktu, bir hastalık geçirmedim.

Ne iş yapıyorsunuz?

Çalışmıyorum, 5 yıldır emekliyim.

Daha önce ne işler yaptınız?

Son 4 yıl bir işyerinde cam kumlaması yaptım.

Daha önce

Ondan önce 3 yıl bir avize fabrikasında cam kumlama işi yaptım.

Daha önce?

Bir yıl demir kumlama iş yaptım

Daha önce?

Köyümde çiftçi idim.

 

cam ve tb - Bir cam işçisi anlatıyor; Balgamımda mikrop buldular!

Hastanın akciğer grafisi: Yaygın nodüler ağırlıklı intertisyel opasiteler. Sağ üst alanda ek olarak düzensiz opasite alanları, kaviter açıklık(?)

Hastanın elindeki belgelerde  önceden balgamında tüberküloz mikrobu bulunduğu fakat tedavi sonunda bakılan balgamlarda mikrobun kaybolduğu görülmekte. Hasta tüberküloz geçirmiş fakat şimdi iyileşmişti.

Akciğer grafisinde halen bulunan bulgular ise yaptığı kumlama işine bağlı SİLİKOZİS hastalığına bağlıydı. Sağ üstteki opasite ise geçirilmiş tüberkülozun kalıntı görünümü idi.

Tanı: Silikozis ve geçirilmiş akciğer tüberkülozu(verem)

SİLİKOZİS

Silikozis taş, kaya, kum tozuna maruz kalınan birçok iş kolunda ve madenci, tünel işçisi, yol işçisi, seramik işçisi gibi birçok mesleklerde oluşabilir. Fakat silikozis için en tehlikeli iş kumlama işidir. Kumlama işi birçok iş kolunda uygulanmaktadır. Kot kumaşlarının kumlanması, cam kumlama işleri, metal kumlama işleri, raspa ve benzeri işler gibi.

Silikoz ve tüberküloz (verem):
Silikoz hastalarında tüberküloza yakalanma riski artmıştır. Bunu önlemek için silikozisli hastalarda PPD ve/veya IGRA testleri ile sessiz verem mikrobu bulunup bulunmadığı tespit edilmeli ve gereken kişilere 6-12 ay süreyle koruyucu verem tedavisi (Isoniazid 300 mg/gün) verilmelidir.
Silikozli hastalarda verem teşhisi koymak zordur. İki hastalığın görüntüsü birbirine benzer ve karışabilir. Mutlaka şüpheli her hastada 3 defa balgam alınıp verem mikrobu aranmalı, hasta hekim tarafından sıkı takip edilmelidir.

7303 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.