Slider

A Dental Technician - Diş Teknisyenlerinin Meslek Hastalıkları: "Farkında Mısın?" Projesi

Diş Teknisyenlerinin Meslek Hastalıkları: “Farkında Mısın?” Projesi

İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfının proje sahibi olduğu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ile İstanbul Diş Teknisyenleri Derneğinin proje ortağı olduğu Farkında Mısın? (Are You Aware?) adlı projenin açılış toplantısı yapıldı. 16 ay sürecek olan projenin amacını ve proje süresinde yürüteceği faaliyetleri sizlerle paylaşıyoruz.  

Proje koordinatörü Deniz Özdikmenli, projenin temel amacının kayıtlı faaliyet gösteren diş protezi laboratuvarlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında iyileştirilmesine yönelik model geliştirmek olduğunu söyledi. Açılış toplantısında yapılan konuşmalarda diş teknisyenlerinin yaşadığı sağlık sorunlarına değinildi ve yapılan çalışmalardan elde edilen verilere yer verildi. Buna göre diş teknisyenlerinin karşılaştıkları meslek hastalıkları şu başlıklar etrafında toplanıyor:

 • Ergonomik,
 • Fiziksel (ses, aydınlatma, ısı, toz…),
 • Kimyasal (gaz, duman …),
 • Biyolojik (bakteri, virüs…),
 • Radyasyon,
 • Sosyo- psikolojik sorunlar.

Bu meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik faaliyetleri ise Dikmenli şu şekilde sıraladı:

 • 160 diş protezi laboratuvarında 900 işçiyle yapılacak olan araştırma sonuçlarına göre başta silikozis hastalığı olmak üzere, işçilerin hastalığa yakalanmasının önlenmesi amacıyla tanımlama ve raporlama çalışması yapılması,
 • Rapor sonuçlarına göre hastalıkların önlenmesine yönelik adımların belirlenmesi ve bu adımların yaygınlaşma modelinin hazırlanması,
 • İyileştirilmeye uygun 8 laboratuvarın işçi sağlığı ve iş güvenliği kriterlerine uygun olarak hazırlanması.
 • Belirlenen 8 laboratuvarda işçi ve işveren eğitimleri düzenlemek.
 • Konuyla ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilmesi.

Ayrıca proje sonunda uluslararası sağlık çalıştayı düzenlenerek proje çıktılarının daha geniş ölçekli paylaşma gibi bir niyet de bulunuyor.

ssss 1024x565 - Diş Teknisyenlerinin Meslek Hastalıkları: "Farkında Mısın?" Projesi
Aşağıda paylaşılan basın bültenini bulabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı kapsamında İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı tarafından yürütülmekte olan “Are You Aware? Farkında mısın? Projesi açılış toplantısı düzenlendi. Diş protez laboratuvarlarında iş sağlığı ve güvenliğinin arttırılmasını destekleyecek projenin kamuoyuna tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıya akademiden sektör temcilerine kadar geniş bir paydaş grubu katıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı (Improving Occupational Health and Safety Grant Scheme-IOHS) kapsamında TREESP1.1OHSMS/P-03/290 sözleşme numarasıyla yürütülen Are You Aware? Farkında mısın? projesi 1 Şubat 2021 tarihinde başladı. İstanbul’da faaliyet gösteren diş protez laboratuvarlarında mevcut durumun iş sağlığı ve güvenliği açısından incelenmesi, ihtiyaçların belirlenmesi, model geliştirilmesi ve sektörü iyileştirme çalışmaları kapsamında öneri belgesi niteliğinde bir yol haritasının hazırlanması projenin temel faaliyetlerini oluşturuyor.

26 Nisan 4. Fotoğraf 1024x544 - Diş Teknisyenlerinin Meslek Hastalıkları: "Farkında Mısın?" Projesi

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Diş Tekniyenleri Derneği ortaklığıyla yürütülmekte olan projenin açılış toplantısı 26 Nisan 2021 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Toplantı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi ve İNSEV Genel Başkanı Prof.Dr.Çağlar Çuhadaroğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Ardından sırasıyla İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Yandal Eğitim Programı Sorumlusu Prof.Dr.Sevgi Canbaz, AB Türkiye Delegasyonu Sosyal Politikalardan Sorumlu Sektör Yöneticisi Mehmet Caner Demir ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Sakine Ovacıllı söz aldı.

Diş protez laboratuvarlarında silikozis başta olmak üzere iş ve meslek hastalıklarının önlenmesi, sektörde bir dönüşüm ve kamuoyu farkındalığı oluşturulması hedeflenen proje 16 ay sürecek. Sektörün sorunları ve çözüm önerilerine yönelik yürütülecek çalışmalar kapsamında; bir mevcut durum analizi raporunun hazırlanacağı, hedef grubu oluşturan işçi ve işverenlere eğitimler uygulanacağı, belirli kriterleri karşılayan 8 laboratuvara iyi uygulama örneği olarak donanım sağlanacağı proje koordinatörü Deniz Özdikmenli tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

2420 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.