Slider

İNSEV 1024x461 - "FARKINDA MISIN?" PROJESİ: DİŞ TEKNİSYENLERİNİN MESLEK HASTALIKLARI

“FARKINDA MISIN?” PROJESİ: DİŞ TEKNİSYENLERİNİN MESLEK HASTALIKLARI

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı kapsamında İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı tarafından yürütülmekte olan “Are You Aware? Farkında mısın? Projesi çalıştay & kapanış toplantısı düzenlendi. Diş protez laboratuvarlarında iş sağlığı ve güvenliğinin artırılmasını destekleyen  projenin süreç ve sonuçları sektör temsilcilerinin sözünden kamuoyu ile paylaşıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı (Improving Occupational Health and Safety Grant Scheme-IOHS) kapsamında TREESP1.1OHSMS/P-03/290 sözleşme numarasıyla yürütülen Are You Aware? Farkında mısın? Projesinin kapanış toplantısı ve “Diş Protez Teknisyenlerinin Sağlığı Çalıştayı” 12 Mayıs 2022 Perşembe günü İstanbul Dosso Dossi Hotels Downtown’da gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında başlayan proje; İstanbul’da faaliyet gösteren diş protez laboratuvarlarında mevcut durumun iş sağlığı ve güvenliği açısından incelenmesi, ihtiyaçların belirlenmesi, model geliştirilmesi ve sektörü iyileştirme çalışmaları kapsamında öneri belgesi niteliğinde bir yol haritasının hazırlanmasını hedeflemişti.  

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ile İstanbul Umum Diş Teknisyenleri ve Sanatkarları Odası – İDTO ortaklığıyla yürütülen projenin açılış konuşmaları, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi ve İNSEV Genel Başkanı Prof.Dr.Çağlar Çuhadaroğlu’nun hoşgeldiniz konuşmasıyla başladı. Ardından sırasıyla; İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve İNSEV Kurucu Başkanı Prof.Dr.Zeki Kılıçaslan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Yandal Eğitim Programı Sorumlusu Prof.Dr.Sevgi Canbaz, proje ortağı İDTO Genel Başkanı Muharrem Değerli ve İSGÜM Başkanı Emriye Yılmaz Mollasalihoğlu söz aldılar.

Diş protez laboratuvarlarında silikozis başta olmak üzere iş ve meslek hastalıklarının önlenmesi, sektörde bir dönüşüm ve kamuoyu farkındalığı oluşturulması hedeflenen proje kapsamında 116 diş protez laboratuvarında ortam ölçümleri gerçekleştirildi. Bu laboratuvarda çalışan 297 teknisyen için işçi sağlığı gözetimi çalışmaları yapıldı. Elde edilen verilerin, proje çıktılarından biri olan Mevcut Durum Analizi Raporuna yansıtılacağı Proje Koordinatörü Deniz Özdikmenli tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

2177 gösterim

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.