Kimyasallardan Oluşan

Fosfor1 - Fosfor (Beyaz, Sarı)

Fosfor (Beyaz, Sarı)

Tanım: Fosfor çok farklı özelliklere sahip çeşitli allotropik modifikasyonlarda bulunur. Mevcut doküman fosforun beyaz (sarı) allotropuna aittir. Diğer fosfor modifikasyonları beyaz fosfordan çok daha az reaktif ve çok daha az zehirlidir.
Beyaz fosfor oda ısısında bile okside olup beyaz bir buhar oluşturan (fosfor pentoksid) yumuşak mumsu yarı-saydam bir kütledir. Bu reaksiyonda oluşan ısı yaklaşık 500°C’de maddenin kendiliğinden tutuşmasına sebep olur. Bu özelliklerden ötürü, beyaz fosfor çözünmediği su içinde saklanır. Öte yandan organik solventlerde çok kolaydan orta düzey bir dereceye kadar çözünür (200°C’de 100 g solventte çözünürlük: karbon disülfitte yaklaşık 900 g, benzende yaklaşık 3 g, eterde yaklaşık 1.3 g). Fosfor fark edilir şekilde oda ısısında dahi uçucudur. Etkili bir indirgeyici ajandır (örneğin, sülfirik asit fosforla sülfür dioksite, nitrik asit nitrojen oksitlere indirgenir) ve ayrıca direkt olarak birçok metalle reaksiyona girer.

Belirtiler:
-Yakıcı madde deride çok şiddetli yaralara (yanıklar) neden olur,
-Bulantı,
-Kanlı kusma,
-Sarılık,
-Sindirim bozuklukları,
-Kilo kaybı,
-Göz fundusunun kanamasına eğilim,
-Merkezi sinir sistemi bozuklukları.

Hastalık tehlikesi olan başlıca işler ve kişiler:
-Maden cevherlerinden ve kemiklerden fosfor elde edilmesi,
-Kimya ve ilaç sanayiinde fosforun kullanılması,
-Sentezle fosforlu gübre yapımı,
-Donanma fişeği, duman çıkarıcı maddeler, yangın bombası, işaret ve aydınlatma fişeklerinin yapımı,
-Beyaz fosforla kontamine alanlarda yıkılma ve restorasyon çalışmaları,
-Üretim (kazan dairesi),
-Sülfidlere dönüşen sülfür veya halojenidlere dönüşen halojenlerin işlenmesi.

3555 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.