Kimyasallardan Oluşan

Hidrojen sulfÅr1 - Hidrojen Sülfür

Hidrojen Sülfür

Tanım: Hidrojen sülfür çok düşük konsantrasyonlarda bile yoğun olarak çürük yumurta kokan, renksiz zehirli bir gazdır. Hidrojen sülfür kolay tutuşur ve havayla patlayıcı karışımlar oluşturabilir.
Hidrojen sülfür suda kolaylıkla çözünür (20°C suda 2.6 litre H2S/l su) ve alkolde çok kolaylıkla çözünür (100°C’ deki alkolde 11.8 litre H2S/l alkol). Sulu solüsyonda hidrojen sülfür zayıf bir asittir; ayrıca iyi bir indirgeyici ajandır ve bu nedenle kolaylıkla su, kükürt, kükürt dioksit ve sülfat vererek okside olur.
10000°C’nin üzerinde elementlerine ayrılır; UV-ışınlama ile bileşenlerine ayrılır ve katalitik bir zehir olarak bilinir. Metal ve metal oksitleri ile kolaylıkla reaksiyona girerek sülfidleri açığa çıkarır.

Belirtiler:
-Bilinçsizlik,
-Spazmlar,
-Baş ağrıları,
-Uyuşukluk,
-Kusma,
-Huzursuzluk,
-İşitme ve koku alma bozuklukları.

Hastalık tehlikesi olan başlıca işler ve kişiler:
– Sıvı gübre çukurlarının veya depolarının boşaltılması,
– Sülfür içeren suların işlendiği yerlerde su arıtılması işinde,
– Kauçuk, plastik, viskon ve şeker endüstrilerinde,
– Havagazı fabrikaları, rafineriler, petrol havzalarında,
– Sülfürler gibi metallerin presipitasyonu,
– Kok fırını bataryalarının doldurulması ve boşaltılması,
– Doğal gaz arıtma çalışmaları,
– Doğal gaz bacalarında çalışma (ham gaz),
– Biyogaz çalışmaları,
– Kanalizasyon çalışmaları.

8138 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.