Slider

ILO report 1024x559 - ILO RAPORUNA GÖRE ISI STRESİNİN ETKİLERİ

ILO RAPORUNA GÖRE ISI STRESİNİN ETKİLERİ

Uluslararası Çalışma Örgütü “Daha Sıcak Bir Gezegende Çalışmak- Isı Stresinin Emek Üretkenliği ve Düzgün İşler(Decent Work) Üzerindeki Etkisi” başlığıyla bir rapor yayımladı. Rapora göre, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olmayan ve kayıtdışı çalıştırılan işçilerin sayısı arttıkça ısı stresinin etkisi belirginleşmekte; buna bağlı olarak çalışanların hastalıklara maruz kalma ve işten çıkma/çıkarılma oranları artmaktadır. 

Isı stresi ile kastedilen, sıcaklıkların artması sebebiyle çalışanların mesleklerinden kaynaklı karşılaşabilecekleri sorunları daha yoğun yaşamaları ve psikolojik sıkıntılarla karşı karşıya kalmalarıdır. Buna bağlı olarak meslek hastalıkları, verimlilik kayıpları ve işten ayrılmalarının arttırabileceği öngörülürken; sıcaklık artışlarından en çok etkilenmesi beklenen grubun dünyadaki 1 milyar tarım işçisi ve 66  milyon tekstil işçisi olduğu düşünülmektedir. Ayrıca inşaat işçileri açık hava da çalışan diğer bir grup olması sebebiyle tehlikeye açıktır. Bununla birlikte, daha düşük sıcaklıklarda çalışmaya alışkın olan işçiler ile yaşlı nüfusunun arttığı coğrafyalarda ısı stresinin etkisi daha belirgindir. 

Özellikle nüfusun kalabalık olduğu şehirlerde yoğunlaşmış ısı, çalışanların karşılaştığı riskleri arttırmakta; iş güvenliği ve sağlığı için tehlike oluşturmaktadır. Raporda, 33 ya da 34 derece sıcaklığa ulaşan bir ortamda orta derece yoğunlukta çalışan bir işçinin iş kapasitesini %50 oranında kaybedeceği; aşırı sıcağa maruz kalmanın sıcak çarpmasına ve bazen ölümcül sonuçlara dahi sebep olacağı belirtilmektedir. 

Gittikçe ısı stresinin yaygınlaşacağı ifade edilen raporda, 2030 yılına kadar ısı stresi etkilerinin kıtalar üzerindeki etkilerine dair öngörüler şu şekilde özetlenmiştir:

4265113071 698efbaf8a o 300x188 - ILO RAPORUNA GÖRE ISI STRESİNİN ETKİLERİ

Afrika: 2030 yılında 610 milyon çalışanı olması beklenen Afrika’da tarım işçilerinin çalışma koşullarının iyi olmaması sebebiyle ısı stresinin artacağı ve 14 milyon çalışanın işini kaybedeceği öngörülüyor. Ayrıca bölgedeki doğal afetler, su kıtlığı,  biyolojik çeşitliliğin kaybı ve sera gazı salınımı da ısı stresinin sebep olacağı sorunları arttırabilecek unsurlar arasında sıralanıyor.

Amerika: Kıtanın farklı alanları için farklı etkiler beklenmektedir. Örneğin, Kuzey Amerika nispeten yüksek işgücü standartları ve düşük seviyede ısı stresine sahiptir. Bunun aksine, Latin Amerika ve Karayipler’de ısı stresi yüksek seviyededir. Orta Amerika’nın ise Ekvatora en yakın yer olması ise  ısı stresinin ve verimlilik kayıplarının yüksek olmasına sebep olabilir.

Arap Devletleri: Artan sıcaklıklarla karşı karşıya kalması beklenen coğrafyanın yine de nispeten düşük ısı stresi yaşayacağı düşünülmektedir. Bunun sebebi olarak raporda belirtilen, tarım sektörünün ekonomide büyük bir yer tutmaması ve gittikçe azalan bir istihdam oranını oluşturmasıdır.

Asya ve Pasifik: Bölgesel düzeyde, Güney Asya ve Güney Doğu Asya, ısı stresi nedeniyle yüksek verimlilik kaybı riskiyle karşı karşıyadır. Tarım ve inşaat istihdamının yüksek olduğu ülkeler ile Kamboçya, Tayland, Vietnam, Hindistan, Bangladeş ve Pakistan gibi tropikal ve subtropikal enlemlerin içinde bulunan ülkeler ısı stresine karşı en savunmasız ülkelerdendir. 

Avrupa ve Orta Asya: Isı stresinden en az etkilenen bölge olacağı düşünülmektedir. Ancak ısı dalgalarının artan sıklığı ve yoğunluğunun, sağlık ve verimlilik üzerinde ciddi etkileri olabileceği belirtilmektedir. 

Rapora göre Türkiye:

Tahminlere göre, İsrail, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Gürcistan, Kıbrıs ile birlikte Türkiye’nin 1995 yılından 2030 yılına kadar GSYH’nın ısı stresine bağlı olarak yaşadığı kayıp ikiye katlanacaktır.

Isı stresinin etkilerinin azaltılması için raporda yer alan çözüm önerileri ise şu şekilde özetlenebilir:

dunya iklim gunu 300x150 - ILO RAPORUNA GÖRE ISI STRESİNİN ETKİLERİBeceri geliştirme, kamu yatırım altyapısını güçlendirme ve gelişmekte olan ülkelerin küresel ticarete entegrasyonunun iyileştirilmesi gibi önlemler alınabilir. 

İşçilerin ve işletmelerin ısı stresiyle başa çıkabilmeleri için uygun politikalar, teknolojik yatırımlar ve davranış değişikliği gereklidir. Özellikle tarım ve inşaat sektöründe çalışanlar için beceri geliştirme ve bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Böylece işçilerin yüksek sıcaklıklarla başa çıkmaları kolaylaşabilir.

Çalışma alanında tesis içi hava koşulları, iş kıyafeti ve uygun ekipman kullanımı sağlanmalıdır.

Mesleki güvenlik ve sağlık önlemlerinin alınmasına ek olarak, işverenler ve işçilerin diyalog halinde olması da önemlidir. Örneğin,  çalışma saatleri birlikte ayarlanmalıdır. 

Raporu şu adresten indirebilirsiniz: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_711919/lang–en/index.htm

 

 

2150 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.