Mesleki Deri Hastalıkları

deri has2 - Kanserleşmeyen Cilt Hastalıkları

Kanserleşmeyen Cilt Hastalıkları

Deri Hastalıkları (deri kanseri dışında) Ortaya Çıkış̧, Tehlike Kaynakları:

Mesleki deri hastalıkları genellikle ekzojen yani dışardan gelen ajanlardan kaynaklanır. Deride irrite edici, duyarlılık oluşturan veya akne yapıcı potansiyeli olan maddeler, fiziksel ajanlar ve mikroorganizmalar tarafından hasar oluşturabilir.

Hastalıklar ve belirtileri:

-Toksik orjinli hipererjik egzama veya dejeneratif (yozlaştırıcı) egzama,
-Allerjik orjinli hipererjik egzama veya sensibilite egzaması,
-Çeşitli orjinli ender dermatoz şekilleri,
-Mineral yağlar, zift, bazı aromatik hidrokarbonların klor türevleri ile olan akne,
-Dermatomikozlar,
-Işınların (ultraviyole, termik, iyonize ) etkisi ile olan dermatozlar,
-Toksik materyalde yabancı cisim etkisi olan maddelerle (beliryum, anilin, asbest) ortaya çıkan dermatozlar,
-Arsenik hiperkeratozu, yineleyen mekanik irritasyonlar vb.

Kimyasal etkenler:

– Metal, metaloidler ve bileşikleri, nikel, kobalt, cıva, vanadyum, arsenik, berilyum, altı değerli krom,
– Alkaliler, çimento, çeşitli deterjanlar, temizlik maddeleri,
– Mineral yağlar, zift, bazı renksizleştiriciler,
– Organik çözücüler, organik klor türevleri, terpentin ve diğer terpenler, alkili zekumel türevleri (para,metilmik, iyonize sopropilbenzol) ve bunların substitisyon ürünleri,
– Formaldehit, beksametilen-tetramin, fenol, stirol, epoksid, reçinelerinin yapımı ve ara ürünleri, sentetik madde yapımında ek ve dolgu maddeleri ve ara ürünleri,
– Aromatik hidrokarbonların bazı halojenli ve nitro, klornitro, amino, azo, hidroksi ve sulfo türevleri,
– Bazı sentetik boya maddeleri,
– Fenetiazin türevleri (klorpromazin), antibiyotikler (streptomisin, kloramfenikol, penisilin, neomisin vb.) bazı ilaçlar,
– Tetramelithiuramid sülfit, dithiokarbomad gibi kauçuk sanayisinde kullanılan bazı yardımcı maddeler,
– Organik fosfor, cıva ve kükürt türevleri gibi bazı pestisitler, ensektisit olarak kullanılan bütün klor türevleri,
-Vanilin, primel, ekzotik tahta çeşitleri, kinin gibi bazı bitkisel maddeler.

Fiziksel etkenler:

-Metal ve cam carakları, campamuğu, asbest, hayvan ve insan saçı, kılı vb.,
-Işınlar (ultraviyole) ve termik zararlar (soğuk, sıcak),
-İyonize ışınlar,
-Cilt için patojen mikroorganizmalar,
-Ciltte bakteriyel enfeksiyon veya mantar hastalığı yapabilen mikroorganizmalar,
-Cilt için patojen olan saproditler.
Bu etkenlerle temasa gelinen bütün işler tehlike kaynağı sayılır.

Kesin tanı için :

1. Ayrıntılı kişisel anamnez ve iş anemnezi,
2. Klinik bulgu, özellikle hastalığın lokalizasyonu,
3. Epikutan ve intrakutan testler,
4. Testler negatif ise; aynı işin yinelenmesiyle ortaya çıkacak nükslerin saptanması önemlidir,
5. Orthoerjik dermatozlarda testler negatiftir; tanı ilk iki ölçüye göre konur,
6. Yağ (oil) aknesi tanısı anamneze, lezyonun karakteristik lokalizasyon ve görünümüne bakarak konur,
7. Klorlu hidrokarbonlarla olan aknelerde yeni maruz kalışlar önlenmelidir, her yeni maruz kalıştan çok uzun bir zaman sonra ağır ve inatçı rezidivler (nüksler) ortaya çıkabilir.

deri has1 - Kanserleşmeyen Cilt Hastalıkları

12107 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.