Kimyasallardan Oluşan

Karbonmonoksit1 - Karbonmonoksit

Karbonmonoksit

Tanım: Karbon monoksit renksiz, tatsız, kokusuz, parlayıcı, toksik bir gazdır.

Belirtileri:
-Taşikardi ve artmış kan basıncı,
-Kulaklarda uğultu,
-Göz önünde beliren uçuşan noktalar,
-Baş ağrısı,
-Mide bulantısı,
-Jeneralize güçsüzlük.

Hastalık tehlikesi olan başlıca işler ve kişiler:
– Bir tamamlanmamış oksidasyon ürünü olan karbon monoksidin karbon içeren materyallerin yanması esnasında üretildiği işyerleri,
– Karbon monoksidin jeneratör gazı, kok fırını gazı, basınçlı fırın gazı, baca gazı, bir patlama kaynaklı duman bulutları vb. gibi oluştuğu işyerleri,
– Basınçlı fırınlar ile ısı-işleme fırınları yakınındaki işyerleri (tavlama fırınları),
– Tuvére düzeyi üzerindeki basınçlı fırınlarda çalışma (sıcak-metal fırınları),
– Kupol fırınlarında çalışma,
– Dökümhanelerde kalıpların drenajı sırasında ve soğutma bölgesinde,
– Kok fırınları yakınında, ayrıca ara sıra metalurjik laboratuvarlarda,
– Sertleştirme fırınında çalışma,
– İşin iç kısımda yapılması gerekmesi durumunda fırın ve baca inşaatında veya operasyon tesisi yakınında çalışma,
– Karbon monoksit emisyonlarının egzoz gazlarında – özellikle petrol motorlarından, daha az dizel motorlardan- olması beklenen, örneğin silindir makinası veya jeneratör yakınında, motor arabalarının bakım yapıldığı garajlarda, araba parkı için kapalı garajlar, araba güverteleri ve yol tünelleri gibi büyük ölçüde kapalı alanlarda çalışma,
– İtfaiye için çalışma,
– Fırın ve baca inşaatlarında ısıtma, ateşleme ve gaz-ateşleme sistemlerinin yerleştirilmesinde çalışma,
– Karbon monoksitin oluşabileceği konteyner ve kapalı alanlarda çalışma (örneğin Oksi-Gaz kaynağında),
– Arabalı vapur güvertelerinde çalışanlarda, bazen bir defada saatlerce, araçların yüklenmesi ve boşaltılması sırasında.

3395 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.