Mesleksel Bulaşıcı Hastalıklar

Proportion
admin7 yıl

Viral Hepatit C

Tanım: Hepatit C, özellikle karaciğeri etkileyen bir enfeksiyon türüdür. Hastalığa, Hepatit C virüsü sebep olur. Hepatit C, genel olarak herhangi bir belirti göstermez, ancak kronik enfeksiyon, karaciğerde yara oluşmasına neden olur ve uzun yıllar sonra siroza yol açabilir. Bazı durumlarda, sirozlu … Devamını Oku

Proportion
admin7 yıl

Viral Hepatit A

Tanım: Hepatit A, Hepatit A virüsünün yol açtığı bir bulaşıcı hastalıktır. Hepatit A bilinen beş hepatit virüsünden birisidir. Bu hastalığın en önemli özelliği akut olmasıdır. Karaciğeri oldukça etkileyen Hepatit A virüsü sinsice ilerler neredeyse hiç belirti vermez. Hepatit A hastalığı bir buçuk ay … Devamını Oku

Proportion
admin7 yıl

Kancalı Kurtlar

Tanım: DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından yeryüzünde 900 milyon kişinin kancalı kurt taşıdığı ve en sık rastlanan 10 enfeksiyondan biri olduğu bildirilmiştir. Bağırsak parazitidirler.

Belirtiler: Genellikle belirti vermezler ama bununla birlikte zaman içerisinde ileri derecede demir eksikliği anemisi (kansızlığı) meydana … Devamını Oku

Proportion
admin7 yıl

Salmonellozis

Tanım: Etkeni salmonella türü bakterilerdir. Küçükbaş hayvanlar, kümes hayvanları, yumurta, yumurta tozu, kontamine et ürünleri, süt, süt ürünleri gibi yollarla bulaşır.

Belirtiler:
-Karın bölgesinde şiddetli kramplar,
-Ciddi ishal, ateş, kusma, uzun süreli ve şiddetli ishal.

Hastalığın görüldüğü iş alanları ve Devamını Oku

Proportion
admin7 yıl

Bruselloz

Tanım: Tüm dünyada hayvancılık hastalığı olarak bilinir. Etken brucella denen bakteridir. İnsanlara genellikle mesleksel nedenlerle doğrudan bulaşabildiği gibi yiyeceklerle de bulaşabilir. Hayvandan insana geçen bir hastalıktır, esas olarak hayvanların süt, idrar, kan ve diğer vücut akıntılarıyla bulaş oluşur. Yiyeceklerle bulaş … Devamını Oku

Proportion
admin7 yıl

Tüberküloz

Tanım: Soluduğumuz hava ile akciğerlere giren Tbc basilinin (mikrobunun) yol açtığı, asıl olarak akciğerlerde yerleşen, fakat kan ve lenf yoluyla tüm vücuda dağılabilen mikrobik, bulaşıcı, süreğen bir hastalıktır. Mesleksel tüberküloz ise bireyin iş esnasında temas sonucu gelişen hastalığı anlatır. Tüberkülozun … Devamını Oku

Proportion
admin7 yıl

Şarbon

Tanım: Şarbon deri, akciğer ve gastrointestinal (sindirim sistemi) yolla bulaşır ve bu sistemlerde hastalık yapar. Endüstrileşmiş ülkelerde ise ithal edilmiş hayvan ürünlerinin işlenmesi esnasında inhalasyon (solunum) yoluyla daha çok akciğer şarbonu olur. Akciğer şarbonu antraks sporlarını içeren toz parçacıklarının inhalasyonu … Devamını Oku

Proportion
admin7 yıl

Tetanos

Tanım: Yaralara bulaşan “klostridium tetani” adlı bakterinin hazırladığı zehirin yaradan vücuda girmesiyle ortaya çıkan ve genellikle öldürücü bir enfeksiyondur. Ciltteki bir yarıktan bakterinin vücuda girmesiyle enfeksiyon oluşur. Belirtiler enfeksiyonun oluşmasının ardından 3 gün ile 3 hafta arasında ortaya çıkar. Çoğu … Devamını Oku

Proportion
admin7 yıl

Viral Hepatit B

Tanım: Hepatit B hafif bir hastalıktan ömür boyu süren, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen, farklı sonuçları olabilen bir karaciğer hastalığıdır. Hepatit B, Hepatit B Virüsü (HBV) ile meydana gelir. Hepatit B akut veya kronik olabilir. Kişi HBV ile enfekte … Devamını Oku

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.