Kimyasallardan Oluşan

Proportion
admin6 sene

Trikloreten (Trikloretilen) ve Diğer Klorlu Hidrokarbonlu Bileşikleri

Tanım:

Trikloreten
Çoğunlukla sadece “tri” olarak adlandırılan parlayıcı olmayan suda zayıf çözünen akışkan bir sıvıdır ve tatlımsı aromatik bir kokusu vardır.
Işık, hava ve kısmen yüksek sıcaklıklarda (> 1200°C) bileşenlerine ayrılır. Piroliz ürünleri karbon, karbon monoksit, karbon dioksit, klor, hidroklorik … Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Etilen Glikol Dinitrat ve Gliserol Trinitrat (Glikol Dinitrat ve Nitrogliserin)

Tanım: Etilen glikol dinitrat (glikol dinitrat) ve gliserol trinitrat (nitrogliserin) polihidrik alkollerin (gliserol, glikol) nitrik asit esterleridir.
Renksiz yağlı sıvılardır. Bu maddeler; şoka, friksiyona ve darbelere, ani ısıtmaya ve diğer ateşleme kaynaklarına duyarlıdır ve büyük miktarda gaz oluşturarak hızlı bozunma … Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Karbonmonoksit

Tanım: Karbon monoksit renksiz, tatsız, kokusuz, parlayıcı, toksik bir gazdır.

Belirtileri:
-Taşikardi ve artmış kan basıncı,
-Kulaklarda uğultu,
-Göz önünde beliren uçuşan noktalar,
-Baş ağrısı,
-Mide bulantısı,
-Jeneralize güçsüzlük.

Hastalık tehlikesi olan başlıca işler ve kişiler:
– Bir tamamlanmamış oksidasyon … Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Hidrojen Sülfür

Tanım: Hidrojen sülfür çok düşük konsantrasyonlarda bile yoğun olarak çürük yumurta kokan, renksiz zehirli bir gazdır. Hidrojen sülfür kolay tutuşur ve havayla patlayıcı karışımlar oluşturabilir.
Hidrojen sülfür suda kolaylıkla çözünür (20°C suda 2.6 litre H2S/l su) ve alkolde çok kolaylıkla … Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Metanol (Metilalkol)

Tanım: Metanol (metil alkol) renksiz, parlayıcı, zehirli, kolayca buharlaşabilen tüm oranlarda suda çözünebilen bir sıvıdır. Ancak bir yağ çözücü olarak çok etkili değildir.

Belirtileri:
-Baş dönmesi,
-Halsizlik,
-Baş ağrıları,
-Bulanık görme,
-Kusma,
-Mide bulantısı,
-Solunum sıkıntısı,
-Sinir sistemi bozuklukları,
-Dolaşım … Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Karbon Sülfür

Tanım: Karbon sülfür–saflığına bağlı olarak- renksizden sarımsıya, son derece refraktif, suda çözünürlüğü zayıf, çürük turp benzeri kokan bir sıvıdır. Aktif kömürden çok kolaylıkla absorbe olur. Yüksek buharlaşma basıncı nedeniyle karbon sülfür normal oda sıcaklığında çok kolay buharlaşır. Buharı havadan ağırdır … Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Benzen Türevleri (Toluen, Ksilen İzomerleri)

Tanım: Ksilen daima o-ksilen, m-ksilen ve p-ksilenin bir dördüncü izomeri olan etil benzen ve/veya 1,3,5-trimetilbenzen (mesitilen) ile karışımı şeklinde bulunur. Bu benzen homologlarının karışımı sıklıkla solvent nafta olarak adlandırılır.
Bunlar mobil, renksiz, yüksek derecede reaktif, suda eser miktarda çözünen ve … Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Benzen (Benzol)

Tanım: Benzen renksiz, oldukça refraktif, kısıtlı olarak suda çözünen, karakteristik bir kokusu olan parlayıcı bir sıvıdır. Isıya (yaklaşık 6500 C ye kadar) ve oksidasyona dirençlidir; ancak çok kolay buharlaşır. Buharı havadan ağırdır ve yer seviyesinde birikebilir.

Belirtiler:
-Narkoz (uyuşma),
-Bilinç … Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Viral Hepatit C

Tanım: Hepatit C, özellikle karaciğeri etkileyen bir enfeksiyon türüdür. Hastalığa, Hepatit C virüsü sebep olur. Hepatit C, genel olarak herhangi bir belirti göstermez, ancak kronik enfeksiyon, karaciğerde yara oluşmasına neden olur ve uzun yıllar sonra siroza yol açabilir. Bazı durumlarda, sirozlu … Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Viral Hepatit A

Tanım: Hepatit A, Hepatit A virüsünün yol açtığı bir bulaşıcı hastalıktır. Hepatit A bilinen beş hepatit virüsünden birisidir. Bu hastalığın en önemli özelliği akut olmasıdır. Karaciğeri oldukça etkileyen Hepatit A virüsü sinsice ilerler neredeyse hiç belirti vermez. Hepatit A hastalığı bir buçuk ay … Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Bissinozis

Tanım:
Bissinoz, genellikle pamuk tozlarını soluyan işçilerde görülen meslek hastalığıdır.
Pamuk tozlarının yanı sıra keten ya da kenevir gibi öbür doğal liflerin tozlarının da yol açabildiği bissinozda, akciğerlerde küçük toz parçacıklarına karşı oluşan doku tepkisi koyu müküs birikmesine, bu da hava geçişinin azalmasına yol açar.
Daralma; ciğerlerdeki hava keseciklerinin bozulmaları sonucunda soluk darlığına yol açabilir. Hırıltılı ve kesik kesik … Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Mesleki bronşiyal astma

Tanım:
Mesleksel astım, iş yeri havasındaki tozlarla, gazlarla, buhar ve dumanlarla temas sonucu ortaya çıkan, değişken hava yolu daralmasıdır. Daha yakın zamanda yapılan bir tanımında değişken hava yolu daralması kavramına bir de hava yolu aşırı duyarlılığı kavramı eklenmiştir.
Hastalık, iki … Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Thomas cürufu ile olan bronkopulmoner hastalıklar

Belirtiler:
– Akut, subakut veya kronik bronşit,
– Antibiotiklere resistans pnömoni ve bronkopnömoni.

Hastalık tehlikesi olan başlıca işler:
– Thomas cürufunun yapay gübre olarak kullanılması için parçalanması, öğütülmesi, ambalajlanması, taşınması, depolanması, diğer maddelerle karıştırılması, serpilmesi,
– Thomas cürufunun ısı geçirgenliğini … Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Sert metallerin tozları ile olan bronkopulmoner hastalıklar

Tanım: Sert metaller; tungsten karbidleri ve daha az miktarda titanyum, tantal, vanadyum, molibden ve krom karbidlerinin kobalt, demir ve nikelle çok yüksek ısıda karıştırılıp bağlanmasıyla elde edilen metallerdir. Ağır metal tozlarının absorbsiyonu genellikle akciğerler yoluyla olur. Daha az oranda ağızdan … Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Alüminyum ve bileşikleri ile (toz veya duman) bronkopulmoner hastalıklar

Tanım: Gümüşi beyaz, dövülebilir, bükülebilir bir metaldir. Reaktivitesi nedeniyle doğada serbest olarak bulunmaz, alüminyum oksit, hidroksit, florit, klorit, bromit, sülfat, nitrat ve silikatlar halinde bulunur. Yerkürede en çok bulunan metaldir. Alüminyumla ilişkili akciğer parenkim hastalığının patogenezi açık değildir. Maruziyeti olan … Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Sideroz

Tanım:
Pek çok işkolunda demir tozları ya da bunların oksitleri solunum yoluyla vücuda girer. Çok az işkolunda saf demir solunur. Demir en çok silikat tozlarıyla birlikte alınır. Saf ya da safa yakın demir tozuna, özellikle iyi havalandırılmamış ortamlarda uygulanan tel … Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Silikatoz (Asbest dışındaki silikat tozları)

Belirtiler:
– Akut: dispne,
– Akut: akciğer grafisinde diffüz lekeler,
– Kronik: bronşit, dispne,
– Akciğerlerde infiltrasyon, özellikle orta ve alt akciğer alanlarında küçük taneli nodüler görünüm ve ağ şeklinde fibröz veya opak gölgeler, ilerlemiş vakalarda amfizemli büyük alanlar ve … Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Asbestoz

Tanım:
Asbestoz, asbest minerali liflerinin tahriki ile akciğerde oluşan bir çeşit pneumoconiosis’tir. Sinsi ve ağır ilerleyen bir hastalık olan asbestozun kendini göstermesi 10-20 yılı bulmaktadır. İlk olarak tersane işlerinde çalışanlarda tespit edilmiştir.

Belirtiler:
– İrritasyon öksürüğü, dispne, göğüs ağrısı, balgam,… Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Kancalı Kurtlar

Tanım: DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından yeryüzünde 900 milyon kişinin kancalı kurt taşıdığı ve en sık rastlanan 10 enfeksiyondan biri olduğu bildirilmiştir. Bağırsak parazitidirler.

Belirtiler: Genellikle belirti vermezler ama bununla birlikte zaman içerisinde ileri derecede demir eksikliği anemisi (kansızlığı) meydana … Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Salmonellozis

Tanım: Etkeni salmonella türü bakterilerdir. Küçükbaş hayvanlar, kümes hayvanları, yumurta, yumurta tozu, kontamine et ürünleri, süt, süt ürünleri gibi yollarla bulaşır.

Belirtiler:
-Karın bölgesinde şiddetli kramplar,
-Ciddi ishal, ateş, kusma, uzun süreli ve şiddetli ishal.

Hastalığın görüldüğü iş alanları ve Devamını Oku

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.