Mesleksel Bulaşıcı Hastalıklar

Proportion
admin6 sene

Bruselloz

Tanım: Tüm dünyada hayvancılık hastalığı olarak bilinir. Etken brucella denen bakteridir. İnsanlara genellikle mesleksel nedenlerle doğrudan bulaşabildiği gibi yiyeceklerle de bulaşabilir. Hayvandan insana geçen bir hastalıktır, esas olarak hayvanların süt, idrar, kan ve diğer vücut akıntılarıyla bulaş oluşur. Yiyeceklerle bulaş … Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Tüberküloz

Tanım: Soluduğumuz hava ile akciğerlere giren Tbc basilinin (mikrobunun) yol açtığı, asıl olarak akciğerlerde yerleşen, fakat kan ve lenf yoluyla tüm vücuda dağılabilen mikrobik, bulaşıcı, süreğen bir hastalıktır. Mesleksel tüberküloz ise bireyin iş esnasında temas sonucu gelişen hastalığı anlatır. Tüberkülozun … Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Şarbon

Tanım: Şarbon deri, akciğer ve gastrointestinal (sindirim sistemi) yolla bulaşır ve bu sistemlerde hastalık yapar. Endüstrileşmiş ülkelerde ise ithal edilmiş hayvan ürünlerinin işlenmesi esnasında inhalasyon (solunum) yoluyla daha çok akciğer şarbonu olur. Akciğer şarbonu antraks sporlarını içeren toz parçacıklarının inhalasyonu … Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Tetanos

Tanım: Yaralara bulaşan “klostridium tetani” adlı bakterinin hazırladığı zehirin yaradan vücuda girmesiyle ortaya çıkan ve genellikle öldürücü bir enfeksiyondur. Ciltteki bir yarıktan bakterinin vücuda girmesiyle enfeksiyon oluşur. Belirtiler enfeksiyonun oluşmasının ardından 3 gün ile 3 hafta arasında ortaya çıkar. Çoğu … Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Viral Hepatit B

Tanım: Hepatit B hafif bir hastalıktan ömür boyu süren, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen, farklı sonuçları olabilen bir karaciğer hastalığıdır. Hepatit B, Hepatit B Virüsü (HBV) ile meydana gelir. Hepatit B akut veya kronik olabilir. Kişi HBV ile enfekte … Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Maden İşçileri Nistagmusu

Tanım: Yeraltı maden ocaklarında aydınlatmanın kötü olduğu yerlerde çalışanlar etkilenmektedir. Yeraltında 25 ile 30 yıl boyunca çalışmış genellikle orta yaşlı veya ileri yaşlardaki kömür madencilerinde görülen meslek hastalığıdır.

Belirtiler:
• Görme alanında hareketli nesneler,
• Baş ağrısı,
• Dengesizlik,… Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Titreşim Sonucu Kemik-Eklem Ağrıları

a) Fazla zorlanma sonucu vertebra prosessusları yırtılması
Tanım: Boyun alt ve göğüs üst bölgelerindeki vertabral (omur) presuslarında yırtılmalar ve hareket zorluğu

Hastalık tehlikesi olan başlıca işler:
• Kürekle çalışma,
• Ağır yük taşıma.

b) Sürekli lokal baskı sonucu artiküler bursaların Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Hava Basıncındaki Ani Değişmelerle Olan Hastalıklar

-Akut hastalıklar
• Normal basınçtan yüksek basınca ani geçiş durumunda baş ağrısı, kulak ve diş ağrıları (özellikle sağlam olmayan dişlerde), denge bozukluğu.
• Normal basınçtan alçak basınca geçişte kulaklarda, yüz sinüslerinde; ağrı, karın ağrıları, bilinç kaybı.
• Yüksek basınçtan normal … Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Gürültü Sebebiyle Olan Meslek Hastalıkları

Arzu edilmeyen sese gürültü denir. Gürültü, ruh ve sinir sistemi ile işitme duygusu üzerinde etki eder. Sesin şiddetinin birimi desibeldir. dB harfleri ile gösterilir. Sıfır (0) desibel duyma eşiğidir(sınırıdır). Yani sıfır desibelin altındaki sesleri duymayız. 75 desibelin üzerindeki sesler tehlikelidir.… Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Radyasyon Sonucu Meslek Hastalıkları

A. İyonlaştırıcı Işınlarla Olan Hastalıklar
Özellikle sağlık sektöründe çalışanlar riskli gruplardır. Radyasyona maruziyet düşük ve doğumsal anomali riskini artırmakta, ayrıca erkek ve kadınlarda fertiliteyi (üreme yeteneğini) azaltmaktadır.

Akut Işın Sendromu
Radyasyon hastalığı, kısa süre içinde yüksek dozda radyasyona maruz … Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Kanserleşmeyen Cilt Hastalıkları

Deri Hastalıkları (deri kanseri dışında) Ortaya Çıkış̧, Tehlike Kaynakları:

Mesleki deri hastalıkları genellikle ekzojen yani dışardan gelen ajanlardan kaynaklanır. Deride irrite edici, duyarlılık oluşturan veya akne yapıcı potansiyeli olan maddeler, fiziksel ajanlar ve mikroorganizmalar tarafından hasar oluşturabilir.

Hastalıklar ve belirtileri:Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Deri Kanserleri ve Prekanseröz Deri Hastalıkları

Deri insanın en büyük ve en ağır organıdır. Deri sıcak, nem veya basınç gibi dış etkilere karşı iç organları korur, hastalık yapıcı organizmaları önler ve vücut ısısını düzenler. Deri farklı tabaka ve hücrelerden oluşur. Deri kanserinin çok farklı tipleri vardır. … Devamını Oku

Proportion
admin6 sene

Silikozis

Silika veya silisyum dioksit, doğada kristal ve kristal olmayan formda bulunan bir mineraldir. En çok bulunan kristal formu α-quartz’tır ve dünyadaki en yaygın mineraldir. Kum, kumtaşı, şist ve granitte bulunur. Kristal silika içeren materyalleri delme, ezme, kesme, yontma, kırma, bıçkılama … Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

Meslek Hastalıkları Nedir?

Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.