Pnomokonyoslar ve Diğer Solunum Yolu

Proportion
admin7 sene

Bissinozis

Tanım:
Bissinoz, genellikle pamuk tozlarını soluyan işçilerde görülen meslek hastalığıdır.
Pamuk tozlarının yanı sıra keten ya da kenevir gibi öbür doğal liflerin tozlarının da yol açabildiği bissinozda, akciğerlerde küçük toz parçacıklarına karşı oluşan doku tepkisi koyu müküs birikmesine, bu da hava geçişinin azalmasına yol açar.
Daralma; ciğerlerdeki hava keseciklerinin bozulmaları sonucunda soluk darlığına yol açabilir. Hırıltılı ve kesik kesik … Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

Mesleki bronşiyal astma

Tanım:
Mesleksel astım, iş yeri havasındaki tozlarla, gazlarla, buhar ve dumanlarla temas sonucu ortaya çıkan, değişken hava yolu daralmasıdır. Daha yakın zamanda yapılan bir tanımında değişken hava yolu daralması kavramına bir de hava yolu aşırı duyarlılığı kavramı eklenmiştir.
Hastalık, iki … Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

Thomas cürufu ile olan bronkopulmoner hastalıklar

Belirtiler:
– Akut, subakut veya kronik bronşit,
– Antibiotiklere resistans pnömoni ve bronkopnömoni.

Hastalık tehlikesi olan başlıca işler:
– Thomas cürufunun yapay gübre olarak kullanılması için parçalanması, öğütülmesi, ambalajlanması, taşınması, depolanması, diğer maddelerle karıştırılması, serpilmesi,
– Thomas cürufunun ısı geçirgenliğini … Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

Sert metallerin tozları ile olan bronkopulmoner hastalıklar

Tanım: Sert metaller; tungsten karbidleri ve daha az miktarda titanyum, tantal, vanadyum, molibden ve krom karbidlerinin kobalt, demir ve nikelle çok yüksek ısıda karıştırılıp bağlanmasıyla elde edilen metallerdir. Ağır metal tozlarının absorbsiyonu genellikle akciğerler yoluyla olur. Daha az oranda ağızdan … Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

Alüminyum ve bileşikleri ile (toz veya duman) bronkopulmoner hastalıklar

Tanım: Gümüşi beyaz, dövülebilir, bükülebilir bir metaldir. Reaktivitesi nedeniyle doğada serbest olarak bulunmaz, alüminyum oksit, hidroksit, florit, klorit, bromit, sülfat, nitrat ve silikatlar halinde bulunur. Yerkürede en çok bulunan metaldir. Alüminyumla ilişkili akciğer parenkim hastalığının patogenezi açık değildir. Maruziyeti olan … Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

Sideroz

Tanım:
Pek çok işkolunda demir tozları ya da bunların oksitleri solunum yoluyla vücuda girer. Çok az işkolunda saf demir solunur. Demir en çok silikat tozlarıyla birlikte alınır. Saf ya da safa yakın demir tozuna, özellikle iyi havalandırılmamış ortamlarda uygulanan tel … Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

Silikatoz (Asbest dışındaki silikat tozları)

Belirtiler:
– Akut: dispne,
– Akut: akciğer grafisinde diffüz lekeler,
– Kronik: bronşit, dispne,
– Akciğerlerde infiltrasyon, özellikle orta ve alt akciğer alanlarında küçük taneli nodüler görünüm ve ağ şeklinde fibröz veya opak gölgeler, ilerlemiş vakalarda amfizemli büyük alanlar ve … Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

Asbestoz

Tanım:
Asbestoz, asbest minerali liflerinin tahriki ile akciğerde oluşan bir çeşit pneumoconiosis’tir. Sinsi ve ağır ilerleyen bir hastalık olan asbestozun kendini göstermesi 10-20 yılı bulmaktadır. İlk olarak tersane işlerinde çalışanlarda tespit edilmiştir.

Belirtiler:
– İrritasyon öksürüğü, dispne, göğüs ağrısı, balgam,… Devamını Oku

Proportion
admin7 sene

Silikozis

Silika veya silisyum dioksit, doğada kristal ve kristal olmayan formda bulunan bir mineraldir. En çok bulunan kristal formu α-quartz’tır ve dünyadaki en yaygın mineraldir. Kum, kumtaşı, şist ve granitte bulunur. Kristal silika içeren materyalleri delme, ezme, kesme, yontma, kırma, bıçkılama … Devamını Oku

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.