Yrd. Doç. Dr. Yeşim YASİN

Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı AD
E-mail: yesim.yasin@acibadem.edu.tr

Halk sağlığı doktora derecesini 2013 yılında “İstanbul’da Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Tanı ve Tedavi Gecikmeleri Ardındaki Dinamikler” başlıklı teziyle, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden (İstanbul Tıp Fakültesi-Çapa) almıştır. Kurulduğu günden beri Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD’de öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Tüberküloz ve silikozis (kot kumlama özelinde) temel akademik ve aktivizm alanlarıdır. Bunların yanı sıra sağlığın sosyal belirleyicileri, toplumsal cinsiyet tıbbı, sağlık hizmetlerinde kırılgan gruplar, HIV, göçmen/mülteci sağlığı, sağlık politikaları ve LGBTİ+ sağlığı ile ilgili konularda çeşitli araştırmalar ve müdahale çalışmaları yürütmektedir. Akademik çevirileri, kitaplarda bölümleri ve değişik dergilerde makaleleri bulunmaktadır. İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı (İNSEV), Türk Toraks Derneği, İstanbul Verem Savaşı Derneği, Türk Tabipleri Birliği-Halk Sağlığı Kolu, Halkların Sağlık Hareketi (PHM) ve Sınır Tanımayanlar Doktorlar (MSF) üyesidir. Kedileri Alis ve Suri ve yol arkadaşı Ömer ile birlikte İstanbul’da yaşamaktadır.

Proportion
admin7 yıl

Kotlar Yürümekle Aşınmaz: Kot ağartmada yeni bir tehlike (mi?)

Mart 2009’da, bu ülkenin işçi sağlığı ve güvenliği tarihine hem bir başarının hem de buruk bir sevincin kaydı düşüldü. Kot Kumlama İşçileri Dayanışma Komitesi adlı sivil inisiyatifin, arkasına önemli bir kamuoyu desteği alarak yürüttüğü kararlı mücadele sonuç vermiş ve 27 … Devamını Oku

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.