MESLEK HASTASIYIM, NE YAPMALIYIM?

Meslek hastalığı, yaptığınız işe bağlı olarak oluşan rahatsızlıklara verilen bir isimdir. Meslek hastalığına yakalandığınızda; tedaviyle beraber iş göremezlik gibi yasal haklarınız da var. Peki ne yapmalısınız nasıl bir yol izlemelisiniz?

tani - Meslek Hastasıyım, Ne Yapmalıyım?
Meslek hastalığı tanısı konabilmesi için Meslek Hastalıkları Hastanesine sevkinizi istemelisiniz!

Öncelikle size bir meslek hastalığı teşhisi konması gerekir. İşyeri hekimine veya bulunduğunuz bölgedeki Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat ederek sizi meslek hastalıkları hastanesi veya meslek hastalığı teşhisi koymaya yetkili ilgili bir hastaneye sevkinizi yaptırmalısınız.

kurul - Meslek Hastasıyım, Ne Yapmalıyım?
Tetkikleriniz yapıldıktan sonra dosyanız SGK Teftiş Kuruluna gider!

Gittiğiniz hastane şikayetlerinizi alarak size gerekli tetkikleri yapar. Hastalığın mesleki olabilmesi için ilgili hastalığın yapılan işten ve/veya işyerinden kaynaklandığının kanıtı için bir illiyet bağının kurulması gerekir. O yüzden hastane dosyayı işyerini teftiş edip illiyet bağı kurması için SGK Teftiş Kuruluna gönderir.

teftis - Meslek Hastasıyım, Ne Yapmalıyım?
İş gücü kaybının belirlenmesi için dosyanız SGK Yüksek Sağlık Kuruluna gönderilir!

Teftiş kurulundaki müfettiş işyerine giderek ne şekilde çalıştığının ve maruz kaldığın etkenin tespitini yapar. İşyeri ile ilgili raporunu hastaneye geri yollar. Eğer; yakalandığın hastalığa etki eden neden iş ve/veya işyeri kaynaklı ise hastane meslek hastalığı teşhisi koyarak işgücü kaybının belirlenmesi için dosyanı SGK Yüksek Sağlık Kuruluna gönderir.

gelir - Meslek Hastasıyım, Ne Yapmalıyım?
İş gücü kaybına göre sana İş Göremezlik Geliri bağlanır!

Eğer iş gücü kaybın yüzde 10 ve üzeri ise SGK sana İş Göremezlik Geliri bağlar. Bu çalışmayacağın anlamına gelmez. Örneğin kaybın yüzde 30 ise bir işte çalışmaya devam edebilirsin. SGK sana her ay yüzde 30 kaybın karşılığında bir iş göremez geliri bağlar.

malulen - Meslek Hastasıyım, Ne Yapmalıyım?
Malulen emekli olabilirsin!

Eğer kaybın yüzde 60 ve üzeri; yatırılmış sigorta primin de 1800 gün ve üzerinde ise malulen emekli olabilirsin.

karar - Meslek Hastasıyım, Ne Yapmalıyım?
Hastalığın meslekten kaynaklı olup olmadığına yetkili sağlık kurumları karar verir!

Bazı hastalıklara hem işyerinde hem de işyeri dışında yakalanabiliriz. Örneğin bel fıtığı ülkemizde oldukça yaygın bir hastalık. Ani bir hareket sonucu ya da meslekle ilgisi olmayan her hangi bir nedenden dolayı bel fıtığı olabiliriz. Ama işyerinde, çalıştığımız işe veya çalışma pozisyonuna bağlı olarak da bel fıtığına yakalanabiliriz. Hastalığın mesleki olup olmadığına yetkili sağlık kurumları karar verir.

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.