Slider

2017 07 05 man spraying pesticide on field of plants 1024x538 - PESTİSİTLERE MARUZ KALMAK PARKINSON, ALZHEIMAR VE ALS HASTALIĞI RİSKİNİ ARTTIRIYOR.

PESTİSİTLERE MARUZ KALMAK PARKINSON, ALZHEIMAR VE ALS HASTALIĞI RİSKİNİ ARTTIRIYOR.

Gunnarson ve Bodin’in “Mesleki Maruziyet ve Nörodejeneratif Hastalıklar- Sistematik Bir Literatür Taraması ve Meta- Analizler” adını taşıyan araştırmasından  elde edilen verilere göre,  tarımda mikroplara karşı sıklıkla kullanılan pestisitlere maruz kalmak Parkinson, Alzheimer ve ALS hastalıklarına yakalanma riskini en az % 50 oranında arttırmaktadır. 

Alzheimar, Parkinson ve ALS hastalıklarının* pestisitlere maruz kalma ile bir ilişkisinin olup olmadığını araştıran bu çalışma, hastalıklarla ilgili yayımlanmış olan tüm meta-analizleri içermekte ve yüksek bilimsel standartlara sahip olan çalışmaların sistematik bir literatür taramasına dayanmaktadır. Pestisitlerle birlikte aşırı düşük frekanslı elektro manyetik alanlar (EMF’ler) ve maruz kalınan metallerin etkisi de çalışmayı zenginleştirmiştir. Huni grafikleri, spesifik testler ve yayın yılına göre sınıflandırmanın yanı sıra risk tahminlerinin kesinliği gibi çeşitli yöntemler kullanılan çalışmada, pestisite maruz kalma ile ilgili verilerin farklı çalışmalar sebebiyle heterojenlik gösterdiği ancak verilerin uzun yıllar boyunca pestisite maruz kalan kişilerden elde edilen verilere öncelik tanındığı belirtilmiştir. 

Parkinson hastalığı ile ilgili veriler, ABD’deki ölüm kayıtları ve ölen kişilerin iş maruziyeti matrisinden; diğer veriler ise pestisit maruziyetine ilişkin anketler ve görüşmelerden elde edilmiştir. ALS ve Alzheimer hastalığının pestisit maruziyeti ile ilgisini araştıran çok daha az sayıda çalışma yayınlanmıştır. Çalışmaların bilimsel standartların tüm gerekliliklerini yerine getirmediği göz önünde bulundurulmakla birlikte tahminler ile analiz sonuçları tutarlıdır. Buna güvenerek çalışmada varılan sonuç, mesleki olarak pestisitlere maruz kalan çalışanların, Parkinson, Alzheimar ve ALS hastalıklarına yakalanma riskinin en az % 50 oranında arttığıdır. Ayrıca Parkinson ile ilgili 2005 yılı sonrasında yapılan çalışmalar pestisit etkisinin azaldığını göstermiştir. Çalışma içerisinde bu durum pestisite maruz kalmanın azaltılması için yapılan düzenlenmelerin sonucu olarak değerlendirilmiştir.

Çalışmaya göre, kurşuna maruz kalınması Parkinson ve ALS hastalıkları için risk oluştururken, Alzheimar hastalığı ile kurşun maruziyeti arasında bir ilişki bulunmamıştır. Diğer taraftan, elektro manyetik alanlara mesleki olarak maruz kalan çalışanların, ALS ve Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin % 10’luk bir artış gösterdiği,  Parkinson hastalığı için böyle bir risk göstergesinin bulunmadığı belirtilmiştir. 

Türkiye’de Pestisit Kullanımı

tarim laci2017 20190425153707 300x161 - PESTİSİTLERE MARUZ KALMAK PARKINSON, ALZHEIMAR VE ALS HASTALIĞI RİSKİNİ ARTTIRIYOR.

Pestisit kullanımı ile ilgili çalışmalar, Türkiye genelinde pestisit kullanımının 2000’li yıllardan bugüne gelinirken en az iki katı arttığını göstermektedir. Bununla birlikte, tarımsal üretim yapılan alanların % 13 oranında azaldığı da düşünülürse daha az alanda daha çok zehirli kimyasal kullanıldığı sonucuna varılmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2014 yılına kadar Türkiye’deki pestisit kullanımına dair verileri paylaşmaktayken, son beş yıldır veri paylaşımını durdurmuştur. Pestisit kullanımına dair ayrıntılı verilere dahi  erişilemediği düşünülürse tarım sektöründe çalışanların pestisitlere maruz kalma düzeyi ve pestisit kaynaklı sağlık sorunlarının tespit edilmesini beklemek zor görünmektedir.

 

Alzheimar, Parkinson ve ALS hastalıkları nörobiyolojik hastalıklardır. Alzheimar beyin hücrelerinin ölümüyle beynin küçülmesi ve bilinç kaybının ortaya çıkması iken Parkinson  kişinin hareketlerini kontrol etmesini sağlayan dopamin üretiminin eksikliği sebebiyle oluşan denge bozukluğu, hareketlerde yavaşlama gibi sonuçlara neden olan bir hastalıktır. ALS ise istemli kas hareketlerinden sorumlu sinir hücrelerinin hasar görmesiyle oluşan ve kaslarda güçsüzlük, çiğneme ve yutma problemleri yaratan bir diğer hastalıktır. 

Gunnarson ve Bodin’in araştırmasına şu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30691095

Türkiye’deki pestisit kullanımı ile ilgili veriler şu kaynaklardan edinilmiştir:

http://bianet.org/bianet/tarim/210493-pestisit-kullanimi-son-10-yilda-57-artti-ve-antalya-basi-cekiyor

http://www.guvenlicalisma.org/20103-pestisitler-en-cok-ciftcilere-ve-tarim-iscilerine-zararli-bulent-si

http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/52cf38361a20908_ek.pdf

2947 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.