Slider

metalwork - Metal Maruziyeti Parkinson Hastalığı Riskini Arttırıyor.

Metal Maruziyeti Parkinson Hastalığı Riskini Arttırıyor.

İtalya’nın sanayileşmesiyle tanınan Brescia şehrinde metal maruziyetinin insan sağlığına etkisini incelemek amacıyla yürütülen çalışmanın sonuçları, metale maruz kalmanın Parkinson hastalığına yol açtığını gösteriyor.

9 araştırmacının yürüttüğü Metal Exposure and SNCA rs356219 Polymorphism Associated With Parkinson Disease and Parkinsonism başlıklı çalışmada, 4 farklı klinikte sırasıyla 432 ve 444 kişi incelenmiştir. Çalışmada bu kişiler, yaş ve cinsiyet açısından birbirine benzer bir oran olması gözetilerek ve rastgele seçilerek belirlenmiştir. Bu kişilerin genetik özellikleri, mesleki geçmişleri ve sosyo-demografik durumları göz önünde bulundurulmuştur.  Kişilere meslekleriyle ilgili ayrıntılı olarak ne iş yaptıkları, kaç yıldır çalıştıkları ya da kaç yıl çalıştıkları, ne zaman çalışmaya başladıkları gibi sorular sorulmuş ve metal maruziyetini belirlemek için kan örnekleri alınmıştır.

Toplamda 876 kişinin katıldığı ve ortalama yaşın 71 olduğu kişiler arasında yapılan araştırmanın sonucuna göre;

  • Parkinsonun tanı yaşı ortalaması 65.9; parkinson olanların %7.5’i 50 yaşın altında ve halen çalışan kişilerden oluşmaktadır.
  • Metalurji, tarım ve inşaat gibi işlerde çalışan ve nörotoksik etkilere maruz kalma potansiyeli olan alanlarda 10 kişi tespit edilmiştir.
  • Parkinsonun ortaya çıkmasında en temel sebebin genetik faktörler olduğu yeniden kanıtlanmış ve metallere maruz kalmanın da parkinson riskini arttırdığı görülmüştür. Özellikle kurşun maruziyetine karşı dikkatli olunmalıdır.
  • Genetik yatkınlığın yanısıra metallere ömür boyu maruz kalmanın parkinsonun belirleyici nedenlerinden biri olduğu belirtilmiştir. Mesleki olarak metale maruz kalmaya ek olarak, sanayileşmiş bölgelerde yaşayan kişilerde metale maruz kalmaktadır.

Exposure to metals - Metal Maruziyeti Parkinson Hastalığı Riskini Arttırıyor.

Türkiye’de Metal Sektörü

Metal; inşaat, kimya, enerji, otomotiv, imalat sanayi gibi birçok alan için gerekli bir sektördür. Bu yanıyla metal sektörü çalışanı fazladır. Buna ek olarak, sektörde çalışan işçilerde meslek hastalığı oluşma riski yüksektir. Metal işçileri, endüstriyel yağ ve metal işleme sıvılarına; toz, duman ve kimi durumlarda radyasyona maruz kalmakta; sıcak ve gürültülü ortamlarda çalışmaktadır. Bu sebeple çalışanlarda solunum, sindirim ve cilt rahatsızlıkları; görme ve işitme kayıpları ortaya çıkmaktadır.

Yeni yapılan araştırmalar ise bilinen bu sorunların yanısıra metal maruziyetinin parkinson hastalığına da sebep olduğunu göstermektedir. Bu yanıyla işçi sağlığını korumaya yönelik alınması gereken tedbirlerin önemi, sadece halihazırda bilinen hastalıkları önlemek için değil, henüz meslek ile hastalık arasında bir bağ olduğu bilinmeyen durumlar açısından da faydalı olabilir.

Not: Metal sektörü çalışanlarının karşılaşabileceği sağlık sorunları hakkında detaylı bilgi için şu kitapçığı inceleyebilirsiniz: https://www.meslekhastaligi.org/wp-content/uploads/2020/11/Metal-Sekt%C3%B6r%C3%BC-min.pdf

Ayrıca konuyla ilgili şu video da faydalı olabilir: https://www.meslekhastaligi.org/metal-sektorunde-meslek-hastaliklari/

2511 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.