Slider

Ne Minnet Ne Siddet chartlar3 1 1024x649 - Ne Minnet Ne Şiddet: Kadın Sağlık Çalışanları Raporu

Ne Minnet Ne Şiddet: Kadın Sağlık Çalışanları Raporu

Temiz Giysi Kampanyası Derneği tarafından yürütülen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlık Alanındaki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamalarında Yaygınlaştırılması” adlı proje kapsamında kadın sağlık çalışanlarıyla ilgili bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir.

Acıbadem Üniversitesinde çalışan Dr. Yeşim Yasin’in yazdığı rapor, Türkiye’de COVID-19 sürecinde sağlık alanında çalışan kadınların koşullarını, işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik uygulamaları, işbölümünün yapısını, ücretlerde ortaya çıkan değişiklikleri toplumsal cinsiyet perspektifiyle incelemeye yönelik bir çalışmadır.  Rapor, COVID-19 ile birlikte gündeme gelen ek ödemeler, kişisel koruyucu ekipmanların sağlanması ve ekipmanların kadın bedenime uygunluğu, iş-yaşam dengesi, bakım emeği, ulaşım, artan kaygı seviyesi ve sağlık çalışanına şiddet ile ilgili soruları içermektedir.

79 kadın sağlık çalışanıyla görüşülerek hazırlanan raporda varılan sonuçlar arasında dikkat çeken başlıklardan bazıları şunlardır:

  • 30 katılımcı (%38) COVID-19 ile enfekte olduğunu belirtmiştir. Bu katılımcılardan alınan cevaplar, hasta sayısının arttığı dönemlerde, çalışanın işe dönme süreci için rehberlerde yazan standart uygulamaların dışına çıkıldığı göstermektedir. Bu yanıyla, çalışanın hastalık sürecini nasıl geçirdiği, COVID-19 salgınının Türkiye’de nasıl bir seyir halinde olduğuna bağlı olarak farklılaşmıştır.
  • Sağlık personeline ek ödemeler yapılacağına dair Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasının sahadaki karşılığı; ödemelerin toplumda yanlış anlaşıldığı, hatta sözlü şiddete zemin hazırladığı ve abartıldığı gibi olmadığı şeklindedir. Bu ödemelerin parça parça ve geç bir şekilde yapılmasının yanı sıra tüm sağlık personeline yapılmamış olması da adil ve hakkaniyetli bir ödemenin yapılmadığını göstermiştir. 
Ne Minnet Ne Siddet covid 1 1024x440 - Ne Minnet Ne Şiddet: Kadın Sağlık Çalışanları Raporu

Toplumsal Cinsiyetin Farklı Yüzleri:

  • COVID-19 salgını ve yoğun çalışma koşulları, cinsiyet temelli düzenlenmiş işbölümü dağılımında herhangi bir değişiklik yaratmamış ve hangi kademede çalışıyor olursa olsun, kadın sağlık çalışanları ev işleri ve çocuk bakımından sorumlu olmaya devam etmiştir.
  • Cinsiyete dayalı işbölümünün göstergeleri, sadece ev içiyle sınırlı kalmamış ve hastane içerisindeki tutum ve davranışlarda da kendisini göstermiştir. Bakım işinin kadınlarla ilişkilendiriliyor olması, hasta ve hasta yakınlarının kadın hekimleri, hemşire olarak görmesine neden olmaktadır.
  • Kadın çalışanların yoğunlukta olduğu sağlık alanında, yönetici pozisyonunda çoğunlukla erkeklerin bulunması dikkat çekmektedir.

Raporu Türkçe ve İngilizce olarak okuyabilirsiniz.

2186 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.