Mesleksel Bulaşıcı Hastalıklar

sarbon - Şarbon

Şarbon

Tanım: Şarbon deri, akciğer ve gastrointestinal (sindirim sistemi) yolla bulaşır ve bu sistemlerde hastalık yapar. Endüstrileşmiş ülkelerde ise ithal edilmiş hayvan ürünlerinin işlenmesi esnasında inhalasyon (solunum) yoluyla daha çok akciğer şarbonu olur. Akciğer şarbonu antraks sporlarını içeren toz parçacıklarının inhalasyonu (solunması) ile meydana gelir, endüstriyel şarbon olarak da bilinir. Kısa bir inkübasyon süresinden sonra ciddi hemorajik pnömoni ile seyreder ve 24-48 saat içinde ölümle sonlanır

Belirtiler:
-Bağırsak Şarbonu: Bulantı, kusma, iştahsızlık, ateş;
-Akciğer Şarbonu: Yüksek ateş-titreme, solunum güçlüğü.

Hastalığın görüldüğü iş alanları ve kişiler:
-Kasaplık,
-Veterinerlik,
-Hayvancılık işi yapanlar,
-Gıda sektörü.

7863 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.