Pnomokonyoslar ve Diğer Solunum Yolu

Sideroz1 - Sideroz

Sideroz

Tanım:
Pek çok işkolunda demir tozları ya da bunların oksitleri solunum yoluyla vücuda girer. Çok az işkolunda saf demir solunur. Demir en çok silikat tozlarıyla birlikte alınır. Saf ya da safa yakın demir tozuna, özellikle iyi havalandırılmamış ortamlarda uygulanan tel lehimleyiciliği, demir ve çelik levhacılığı, gümüş temizleyiciliği, elektroliz yöntemleriyle demir oksit oluşturulması ve elle demir mermi yapımı gibi işkollarında rastlanır.
Siderozda solunum işlevlerinin bozulduğunu gösteren belirtiler yoktur. Genel olarak, solunum yollan örselenir, sarı balgam çıkarılır ve bazen kronik bronşit görülür.

Belirtiler:
– Öksürük, eforla dispne, az muközlü balgam,
– Fibrojen olmayan sideroz (elektrik ark kaynakçılarında),
– Radyolojik olarak arborizasyonda artma, düğümcük şeklinde opal görüntü, miller yayılma,
– Amfizem, sağ kalp yetmezliği,
– Fibröz sideroz (cevher ve okr madencilerinde),
– Radyolojik olarak makronodüler infiltrasyon, psödotümöral görünüm,
– Sağ kalp yetmezliği.

Hastalık tehlikesi olan başlıca işler ve kişiler:
– Demir cevheri ve okrun elde edilmesi, parçalanması, işlenmesi,
– Okr tozunun parlatıcı olarak kullanılması (ayna yapımı),
– Dökümhaneler, haddehaneler,
– Elektrik, ark kaynağı, elektrik kaynağı vb. ile kesme, perdahlama (demir parçalarının),
– Magnetik demir oksit yapımı ve kullanılması.

12619 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.