Slider

pestisit - TARIM İŞÇİLERİNDE PESTİSİT MARUZİYETİ

TARIM İŞÇİLERİNDE PESTİSİT MARUZİYETİ

Dünyada 1 milyardan fazla insan tarım ile uğraşıyor ve bu insanların çoğunun tarımsal üretim sırasında pestisit kullandığı biliniyor. Pestisit maruziyetinin insan sağlığına olan zararları ile ilgili bilgilere ise her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu yazıda, pestisit kaynaklı ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarını Sentetik Pestisitler ve Kırılgan Nüfusun Sağlığı: Tarım İşçileri adlı çalışmaya dayanarak sizlerle paylaşıyoruz.

Bahsedilen çalışma tarım, pestisit maruziyeti ve sağlık kelimeleri ile 508 makaleyi taramış ve konuyla tam olarak ilgisi olan 24 makaleden hareketle pestisit maruziyetinin tarım işçileri için ne tür riskler oluşturduğunu listelemiştir.

  • KANSER

1993 yılında 90.000 tarım işçisi ile yapılan araştırmanın sonuçları 2019 yılında paylaşıldı. Bu araştırmanın sonuçlarına göre:

Tarım işçileri arasında görülen kanser oranlarının genel nüfusa oranla daha düşük olduğu görülmüştür. Bu sonucun ortaya çıkmasında işçilerin genel nüfusa oranla alkol ve sigara tüketiminin az olması; sindirim, mesane ve solunum gibi obezite ile ilişkili kanser sorunlarını daha az yaşıyor olmalarının etkili olduğu düşünülmüştür. Tiroid ve testis kanserinin işçiler arasında yoğun olmasının ise pestisit maruziyetinden kaynaklandığı tahmin edilmiştir.

  • DNA HASARI VE OKSİDATİF STRES

Pestisit maruziyetinin DNA hasarına sebep olup olmadığına yönelik 8 araştırmanın sonucunda farklılık gözlemlenmiştir. Bazı araştırmalar pestisit maruziyetinin DNA hasarına sebep olarak kanser riskini de arttırdığı sonucuna varırken; bazıları ise pestisit ile kanser arasında doğrudan bir bağ bulmamıştır. Bu farklılığın oluşmasında araştırmaların farklı ülkelerde yapılmış olmasının ve ülkelerin pestisit kısıtlamalarındaki değişikliklerin etkisi olmuştur. İşçilerin pestisite maruz kaldıkları süre ve psetisit yoğunluğu da sonuçları etkilemektedir. Ancak her çalışmanın vardığı ortak nokta, pestisitin antioksidan enzim dengesinde bozulma yarattığıdır.

pestisit1 - TARIM İŞÇİLERİNDE PESTİSİT MARUZİYETİ
  • NÖROLOJİK BOZUKLUKLAR

Nörolojik bozukluklar ve pestisit maruziyeti ilişkisini inceleyen çalışmalarda tutarlı sonuçlar ortaya çıkmıştır. İncelenen 4 araştırmada da, özellikle böcek ilaçlarının, baş dönmesi, yorgunluk, enerji kaybı, anksiyete, uyku bozuklukları gibi nöropsikolojik sorunlar; koku alma bozukluğu gibi nörolojik etkilerinin olduğu gözlemlenmiştir.

  • METABOLİZMA SORUNLARI

Kore’de yapılan bir araştırma, tarım işçilerinde diyabet sorununun yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

Tayland’da yapılan bir diğer çalışmada ise organik tarımla uğraşan çiftçilerle pestisit kullanan çiftçilerin sağlık durumunu kıyaslanmıştır. Buna göre; pestisit kullanan çiftçilerin vücut yağı yüzdesi, trigliserid, kolesterol, lipoprotein sonuçları, organik tarım yapanlara kıyasla olumsuz görünmektedir. Kan basıncı ve kan şekeri ölçümlerinde ise pek bir fark gözlenmemiştir.

  • TİROİD SORUNLARI

Tiroid bezlerinin pestisitten nasıl etkilendiğine dair son yıllarda yapılan 3 çalışma, pestisit maruziyetinin tiroid bezlerinin az çalışmasına sebep olduğu yönündeki geçmiş çalışmaların iddiasını desteklemektedir. Tiroid bezlerinin az çalışması halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, kabızlık gibi sorunlara yol açmaktadır.

*Pestisit maruziyeti ile parkinson, alzheimar, ALS hastalığı arasındaki ilişki için şu yazıya bakabilirsiniz.

2894 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.