Slider

silikozis2 - TAVA YAPIYORDUK!

TAVA YAPIYORDUK!

52 yaşında erkek bir işçi kliniğe yol yürümekte olan nefes darlığı ile geldi. Zaman zaman öksürük ve
Nefes darlığı olan hasta çeşitli hastaneler de Sarkoidoz ön tanısı ile tetkik edilmiş.
Bir hastanede yapılan lenf bezi biyopsisinde tam tanı konulamamış. Tetkik için kliniğimize başvurdu.

Şikayetiniz var mı?
Evet, yokuş çıkarken nefesim daralıyor, bazen de öksürüyorum.

Balgam var mı?
Devamlı yok. Eğer üşütürsem bazen oluyor.

Sigara içiyor musunuz?
Hayır içmiyorum.

Daha önce sigara içtiniz mi?
Hayır. Hiç içmedim.

Daha önce başka bir hastalık geçirdiniz mi?
Hayır, daha önce bir hastalık geçirmedim.

Ne iş yapıyorsunuz?
Emekliyim.

Daha önce ne işler yaptınız?
Tava fabrikasında çalıştım.

Orada tam olarak ne iş yapıyordun?
Tavaları teflon yapıştırmak için hazırlıyorduk.

Nasıl hazırlıyordunuz?
Metali kumluyorduk.

Kumlama işi yapıyordunuz yani?
Evet!

Ortam nasıldı iyi havalanma var mı idi? Ortamda toz görünüyor muydu? Maske kullanıyor muydunuz?
Köşede havalandırma vardı fakat ortam yine de çok tozlu idi. Bazen maske kullanıyorduk ama çoğu zamanda kullanmıyorduk.

Daha önce başka iş yaptınız mı?
Hayır. 15 yıl bu işi yaptım sadece.

teflontava1 - TAVA YAPIYORDUK!
Akciğer grafisinde orta ve üst alanlarda yaygın çizgisel ve nodüler yoğunluk artışı var. Sağ üst/orta alanda daha büyük opasite alanı var. Mediasten genişlemiş ve hilu bölgelerinde lenf bezi büyümesi var.

 

teflontava2 - TAVA YAPIYORDUK!teflontava3 - TAVA YAPIYORDUK!

Göğüs Tomografi kesitlerinde mediasten ve hiler bölgelerde bazıları kalsifiye (kireçleşmiş) lenf bezi büyümeleri ve yaygın nodüler /çizgisel opasiteler var. Sağ üstte büyük opasite oluşmuş.

Değerlendirme: Hastanın akciğer grafi ve Bilgisayarlı tomografi bulguları Sarkoidoz hastalığı ile karıştırılabilir. Ama kişinin yoğun silika maruzuyeti, kalsifiye lenf bezlerinin varlığı, mediasten bölgesinden alınan biyopside sarkoidoz’a benzer bulguların olmaması tanının silikoz olduğunu göstermektedir.

Sarkoidoz:Nedini bilinmeyen bir hastalık. Çoğunlukla  akciğerleri ve lenf bezelerini tutmaktadır. Grafi görüntüleri silişkozis ve tüberküloza benzeyebilir. Biyopsi bulguları da bazen bu hastalıklar ile karışabilir.

Teşhis: Kumlama işine bağlı silikozis

SİLİKOZİS

Silikozis taş, kaya, kum tozuna maruz kalınan birçok iş kolunda ve madenci, tünel işçisi, yol işçisi, seramik işçisi gibi birçok mesleklerde oluşabilir. Fakat silikozis için en tehlikeli iş kumlama işidir. Kumlama işi birçok iş kolunda uygulanmaktadır. Kot kumaşlarının kumlanması, cam kumlama işleri, metal kumlama işleri, raspa ve benzeri işler gibi. Teflon tava imalatı da kumlamanın yapıldığı işler arasındadır

5157 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.