Fizik Etkenlerden Oluşan

diz - Titreşim Sonucu Kemik-Eklem Ağrıları

Titreşim Sonucu Kemik-Eklem Ağrıları

a) Fazla zorlanma sonucu vertebra prosessusları yırtılması
Tanım: Boyun alt ve göğüs üst bölgelerindeki vertabral (omur) presuslarında yırtılmalar ve hareket zorluğu

Hastalık tehlikesi olan başlıca işler:
• Kürekle çalışma,
• Ağır yük taşıma.

b) Sürekli lokal baskı sonucu artiküler bursaların hastalıkları
Tanım: Bursa, kemik ve kas kirişi arasında yer alan sıvı dolu keseciktir. Bursit bir eklem etrafında bulunan ve içi sıvı dolu olan bir kesenin (bursa) iltihabıdır. Bursa, tendonların kemikleri üzerinde ve çevresinde sorunsuz bir şekilde kaymasına yardımcı olur ve iltihaplandığında (bursit), şişme, ağrı ve etkilenen eklemde sertlik olabilir.

Belirtiler:
Boyunda, dirsekte, dizlerde ve dizin iç yüzeyinde;
• Boyun omurlarında bursitler,
• İltihaplanma,
• Hemoraji (kılcal damarlarda kanama),
• Eklemlerde iyi huylu tümörler,
• Kireçlenme,
• Hareket zorluğu,
• Ağrı.

Hastalık tehlikesi olan başlıca işler ve kişiler:
• Diz çökerek yapılan çalışmalar (yer temizleyicileri, parke döşeyiciler, bahçıvanlar, bazı onarım işleri, kaldırım döşeyicileri)
• Ata binenlerde,
• Terzilerde,
• Marangozlarda,
• Madencilerde,
• Dirsek dayalı olarak çalışanlarda.

c) Aşırı yüklenme sonucu tendon kılıfı ve periost hastalıkları
-De Quervain Hastalığı
Tanım: El bileği ve ön kolun başparmak köküne yayılan ağrı ve şişlikle kendini gösteren bir tendon ve tendon kılıfı iltihabıdır. Başparmağı hareket ettiren, onu diğer parmaklardan uzaklaştıran (abduktor pollisis longus) ve geriye doğru büken (ekstansör pollisis brevis) kaslarının tendonlarının iltihaplanmasıdır. Çok sık rastlanan ve kolay teşhis edilen bir hastalıktır. Tendonla tendon kılıfı arasında düzensizlik ve şişme olur bunun sonucunda tendonla tendon kılıfı arasındaki kayganlık azalır.

Belirtiler:
• Ön kolun başparmak tarafında huzursuzluk ve ağrı,
• El bileğinde ve başparmakta ağrı,
• Başparmağı hareket ettirirken duyulan sürtünme sesi,
• Bu bölgelerde şişlik,
• Bu bölgelerde sıcaklık,
• Başparmağı avuç içine sıkıştırma sırasında duyulan ağrı.

Hastalık tehlikesi olan başlıca işler ve kişiler:
• Garson, kasiyer, ciltçi, piyanist, dikişçi, daktilo, arabacı, çamaşırcı vb.,
• Sürekli kaldırma, çekme işleri, ağır eşya taşıma, kürek çekme,
• Duvarcı, trampetçi,
• Kolun iş gereği sürekli omuz hizasına kaldırılması gereken işler.

-Tenisçi Dirseği
Tanım: Dirseğin dış kısmındaki lateral epikondil adı verilen kemiğe yapışan tendonların dejenerasyonu sonucu oluşan ağrıya tenisçi dirseği denir. İlk olarak tenis oynayanlarda tanımlanan bir hastalık olduğu için tenisçi dirseği ismini almıştır.

Belirtiler:
• Dirseğin dış tarafında ağrı ve hassasiyet,
• Eli ve bileği düzeltme veya kaldırma sırasında ağrı,
• Ağır cisim kaldırırken ağrının artması,
• Eli yumruk yaparken, el sıkma esnasında, bir cismi kavrarken veya kapı kollarını çevirirken ağrı,
• Dirsekten önkola ya da üst kola yayılan ağrı.
Hastalık tehlikesi olan başlıca işler ve kişiler:
• Uzun saplı gereçlerle (çekiç, uzun tornavida, somun anahtarları vb.) çalışmalarda, taş kırma, duvarcılık, toprak kazımı, elle ağır kaldırma vb. işlerde,
• Ön kol kaslarının aşırı yüklenmesini gerektiren işlerde,
• Uzun zaman yürüyen veya ayakta duranlarda,
• Yıkma çekiçleriyle çalışanlarda,
• Raspa, perdahlama vb. işlerde çalışanlarda.

d) Maden ocağı ve benzeri işyerlerindeki meniskus zararları
-Menisküs yırtıkları
Tanım: Diz vücudumuzun en büyük eklemi ve en karmaşık eklemlerden biridir. Diz birçok yapıyı içinde barındırır. Bu yapılar bazen istem dışı olarak zarar görebilir.
Menisküs yırtıkları dizde en sık görülen yaralanmalardır. Herhangi bir yaşta ve herkeste menisküs yırtığı olabilir. Dizini tam bükerek çalışanlar mesleki açıdan risk altındadırlar.

Belirtiler:
• Ağrı,
• Şişlik ve sertlik,
• Dizde güvensizlik,
• Diz hareketlerinde kısıtlılık veya kilitlenme.

Hastalık tehlikesi olan başlıca işler
• Uzun süre diz çökerek veya çömelerek yapılan işler (maden ocağı işçileri, yer döşemecileri, parkeciler, kaldırım döşeyicileri vb.).

e) Sürekli lokal baskı sonucu sinir felçleri (genellikle yüzeysel seyreden motor sinirlerde)
-Karpal Tünel Sendromu
Tanım: El bileğimizde, kirişlerin ve elin ana sinirlerinden birinin geçtiği tünel şeklindeki yapıya; “karpal tünel” denir.
Bileği aşırı zorlamak, tekrarlayıcı hareketler yapmak, romatoid artrit gibi bazı hastalıklar, gebelik sırasında sıvı toplanması karpal tüneldeki basıncın ve şişmenin artmasına ve sinirin sıkışmasına yol açabilir. Bu rahatsızlık; “karpal tünel sendromu (bilekte sinir sıkışması)” olarak adlandırılmaktadır.

Belirtiler:
• Bilekte ağrı,
• Bilekte uyuşma,
• Bilekte karıncalanma,
• Nesneleri kavramakta zorluk yaşanması,
• El fonksiyonlarının bozulması.
-Nervus fibularis kommunis felci
-Nervus ulnaris ve nervus medianus felci
-Nervus torasikus longus, nervus dorsalis skapula, nervus aksillaris felçleri
-Nervus tibialis felci
-Nervus radialis felci (ender görülür)

Hastalık tehlikesi olan başlıca işler ve kişiler:
• Hava kompresyonlu gereçlerle çalışma,
• Dirseklere dayanarak veya avuçlardan güç alınarak yapılan işler; süt sağma, klişecilik, cam kesme ve yontma keski ile çalışma, ayakkabıcılık, telefon santralciliği,
• Ağaç kesme, demircilik, kürekle çalışma, spor (disk, çekiç, cirit),
• El bileğinin sürekli, aşırı gerilmesi ile yapılan işler (ütü, çamaşır yıkama, kumaş veya başka maddeleri kesme, biçme, bisiklete binme),
• Ağır yüklerin omuzda taşınması (hamallık, mobilya, çuval taşıma),
• Uzun süre çömelerek çalışma (taş parke döşeme, asfaltlama işleri, bahçıvanlık, kundura mağazası tezgahtarlığı),
• Yere dayanarak diz çökmüş durumda çalışma (parke, fayans vb. döşeme, bahçıvanlık)
• Trampet çalma, şoförlük vb.

f) Kas krampları
Tanım: Kas krampı kas dokusunun aniden istem dışı kasılması ve hızlı bir şekilde gevşeyemeyen kasın sıkışması sonucu ortaya çıkan rahatsız edici bir durumdur. Kas krampı bir grup kası ya da tüm kasları içerebilir ve bir kramp herhangi bir kasta görülmesine rağmen birçok kas grubu bundan etkilenebilir.

Kas krampından en çok etkilenen kas grupları;
• Baldır kasları ve diz altı bölgesindeki bacak kasları,
• Diz ardı kirişini de içeren diz üstündeki kaslar,
• El ve ayaklar.

Belirtiler:
• Ani ve keskin adale ağrısı (çoğunlukla bacaklarda),
• Cildin altında çarpılmış bir adale dokusu yumrusu görülmesi.

Hastalık tehlikesi olan başlıca işler ve kişiler:
• Belirli kas veya kas gruplarının sürekli olarak aynı hareketin yapılması sonucu yüklendiği haller (daktilo, teleks, telgraf maniplesi vb. ile çalışma), müzisyenler (keman, piyano vb.), bale yapanlar, devamlı yün ve pamuk eğirme vb. gibi işler yapanlar.

11887 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.