Kimyasallardan Oluşan

jenerik1 - Trikloreten (Trikloretilen) ve Diğer Klorlu Hidrokarbonlu Bileşikleri

Trikloreten (Trikloretilen) ve Diğer Klorlu Hidrokarbonlu Bileşikleri

Tanım:

Trikloreten
Çoğunlukla sadece “tri” olarak adlandırılan parlayıcı olmayan suda zayıf çözünen akışkan bir sıvıdır ve tatlımsı aromatik bir kokusu vardır.
Işık, hava ve kısmen yüksek sıcaklıklarda (> 1200°C) bileşenlerine ayrılır. Piroliz ürünleri karbon, karbon monoksit, karbon dioksit, klor, hidroklorik asit ve fosgendir. Trikloreten fenoller, aminler ve terpenler benzeri katkı maddeleri ile stabilize edilir. Son derece uçucudur; buharı havadan ağırdır ve yer düzeyinde birikir.

Tetrakloreten-Perkloreten
Çoğunlukla “per” olarak da adlandırılan renksiz, parlayıcı olmayan suda çok zayıf çözünen bir sıvıdır ve kloroform benzeri kokusu vardır. En stabil klorlu etilendir ve stabilize edici olmaksızın uzun süreler depolanabilir.
Oksijen ve diklorasetil klorürle okside olur. Piroliz (termal ayrışma) 1500°C’de başlar; hekzakloretan ve diklorasetilen ürünleridir. Tetrakloreten uçucudur; buharı havadan çok daha ağırdır ve yer düzeyinde birikir.

Diklorometan:
Metilen klorür olarak da adlandırılan renksiz parlayıcı olmayan tatlımsı kloroform benzeri kokusu olan bir sıvıdır. Suda çok az çözünür. Diklorometan son derece uçucudur ve buharı havadan ağırdır.

Belirtiler:
Trikloreten:
– İntoksikasyonun tüm evreleri ve hatta öldürücü derin narkozu içeren narkotik etkiler,
– Anoreksi, abdominal belirtiler,
– Bulantı, kusma, abdominal ağrı/spazmlar,
– Baş ağrıları, baş dönmesi,
– Halsizlik,
– Motilite, sensibilite ve ekstremitelerin trofik değişiklikleri,
– Nadiren: deri ve muköz membranların akut iritasyonu (öksürük, dispne).

Tetrakloreten:
– İntoksikasyonun tüm evreleri ve hatta öldürücü derin narkozu içeren narkotik etkiler,
– Ender olguda tetrakloreten buharına direkt maruziyet sonucunda pulmoner ödem,
– Gastrointestinal bozukluklar ve hatta hemorajik enteritler,
– Anoreksi, abdominal belirtiler,
– Bulantı, kusma, abdominal ağrı/spazmlar,
– Baş ağrıları, baş dönmesi,
– Halsizlik,
– Motilite, sensibilite ve ekstremitelerin trofik değişiklikleri ayrıca nadiren; deri ve muköz membranların akut iritasyonu (öksürük, dispne).

Diklorometan:
– İntoksikasyonun tüm evreleri ve hatta öldürücü derin narkozu içeren narkotik etkiler,
– Anoreksi, bulantı,
– Baş ağrıları, baş dönmesi,
– Gözlerin, hava yollarının ve derinin iritasyon belirtileri,
– Anjina pektoris benzeri belirtiler.

Hastalık tehlikesi olan başlıca işler ve kişiler:

Trikloreten:
– Üretimi ve konteynırlara doldurulması,
– Petrol, yağ, katı yağ (gres), reçine, kauçuğun solvent olarak kullanımı ve bu preparatların üretimi,
– Yol yapım laboratuvarlarında ekstraktör olarak kullanımı,
– Boya çıkarıcılarda ve pas önleyicilerde kullanımı,
– Vulkanizasyon (kauçuk çözeltisi).

Tetrakloreten:
– Üretimi ve konteynırlara doldurulması,
– Tetrakloretenden floroklorohidrokarbonların üretimi,
– Petrol, yağ, katı yağ (gres), reçine, kauçuk, asfalt, boya ve lakelerde solvent olarak kullanımı,
– Boya çıkarıcılarda ve pas önleyicilerde kullanımı,
– Kuru temizleme.

Diklorometan:
– Aeresoller (sprey boyalar, saç spreyi),
– Boya çıkarıcı, cila çıkarıcı,
– Defatting işlemi (metal ve plastik küflerin),
– Süngerleştirici ajan (köpük plastikler için),
– Ekstraktör olarak (örneğin, farmasötik sanayinde, lipidlerin izole edilmesi, şerbetçiotu ve baharat ekstratlarının hazırlanması, kahveyi kafeinsizleştirme, ham petrol fraksiyonlarının deparafinizasyonu),
– Isı-değişim ortamı,
– Farmasötik sanayide tabletleri kaplama,
– Tutkalların üretimi (örneğin, akrilik cam),
– Grafik sanayinde temizleyici ajanlar,
– Ateş söndürücü maddelerin bileşenleri,
– Hububatlar için böcek öldürücü dezenfektanlar,
– Soğutucular.

3969 gösterim

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.