Mesleksel Bulaşıcı Hastalıklar

akciger kanseri - Tüberküloz

Tüberküloz

Tanım: Soluduğumuz hava ile akciğerlere giren Tbc basilinin (mikrobunun) yol açtığı, asıl olarak akciğerlerde yerleşen, fakat kan ve lenf yoluyla tüm vücuda dağılabilen mikrobik, bulaşıcı, süreğen bir hastalıktır. Mesleksel tüberküloz ise bireyin iş esnasında temas sonucu gelişen hastalığı anlatır. Tüberkülozun kişiden kişiye geçişi solunum yoluyla olur ve hava yolu ile geçen hastalıkların tipik örneğidir, diğer geçiş yolları oldukça enderdir.

Belirtiler: Gizli belirtisiz bir başlangıcı vardır. Genelde ishal görülür, olmayabilir de. Sindirim sisteminde hastalık yapar.
-Kanlı gaita görülür,
-Karında dolgunluk görülür,
-Öksürük, ateş, yorgunluk.

Hastalığın görüldüğü iş alanları ve kişiler:
-Basilin hayvan taşıyıcıları ile temasta olanlar,
-Süt ürünleri işletmelerinde çalışanlar, kasaplar,
-Enfekte atıkla temas edenler, veterinerler,
-Gıda sektöründe çalışanlar,
-Laboratuvar çalışanları.

8506 gösterim

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MESLEK HASTALIKLARI NEDİR? Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık halidir.